Кога имаме право на отпуск?

Сигурно понякога сте си задавали въпроси като: ”Колко платен отпуск имам?”, ”Кога платен, кога неплатен?”, ”Какво се случва с неизползвания от мен отпуск?”, ”Мога ли да го ползвам, когато си поискам?” и т.н.

Във Ваша помощ сме ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил”.

За да имате право на платен отпуск, трябва да имате поне осем месеца трудов стаж при един или няколко работодатели. Размерът на платения годишен отпуск е минимум 20 работни дни, но има едно изключение - може да бъде и по-малко, ако работите на непълно работно време. В този случай отпускът се изчислява пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж. Платеният отпуск може да бъде и повече от 20 работни дни в някои случаи, като например:

           *  Когато имате право на допълнителен платен отпуск. Това са професиите, които крият рискове за здравето Ви и не могат да бъдат отстранени - миньор, водолаз, пожарникар и др.

           *  Ако във връзка със заеманата от Вас длъжност действа колективен трудов договор,  предвиждащ по-продължителен платен годишен отпуск.

           *  Ако работите като учител, преподавател във ВУЗ, директор на детска градина или училище и др.

           *  Ако сте непълнолетен или с трайно намалена работоспособност над 50%.

Как да го ползвате?

Дали ще ползвате отпуска си изцяло или на части, е Ваша преценка. Трябва да отправите писмена молба до работодателя за ползването на отпуска и той от своя страна писмено да Ви разреши.

Във всяка фирма се изготвя график за ползването на отпуските и се утвърждава от работодателя до 31 декември на предходната година. При съставянето на графика следва да се съгласуват Вашите интереси, тези на работодателя и на компанията като цяло.

Ако ползвате отпуска си за периода, определен в графика, работодателят е длъжен да Ви даде разрешение.

Законът дава право на работодателите да Ви „задължат” да ползвате платения си отпуск, независимо от това дали го искате или не. Това става в случаите, когато:

          *  налице е спиране на работата за повече от 5 работни дни;

          *  когато се налага ползването от всички работници едновременно;

          *  когато не сте поискали ползването на отпуска си до определена дата.

Може ли да се отложи ползването на отпуска?

Има няколко случая, в които може да се отложи ползването например:

           *  Ползвали сте отпуск на друго основание - майчинство, временна неработоспособност и поради това не сте имали възможност да ползвате платения си годишен отпуск.

            *  Работодателят може да отложи ползването поради важни производствени причини.

            *  При наличието на уважителни причини с писмена молба от Вас и със съгласието на работодателя.

Трябва да знаете, че независимо по какви причини е отложено ползването на платения отпуск, ако изтекат 2 години от годината, за която се е полагал, Вие губите правото си да го ползвате. Имате право на обезщетение за неползван платен отпуск, но само при прекратяване на трудовото правоотношение.

Ами неплатеният отпуск?

Правото на неплатен отпуск, за разлика от това на платен годишен отпуск, възниква независимо от натрупания трудов стаж. Той няма някаква строго определена продължителност и може да се ползва по всяко време, но работодателят не е длъжен да  разреши ползването му – това зависи от неговата преценка.

Неплатен отпуск може да се използва в случаите, когато:

          *  Работникът не е придобил право да ползва платен годишен отпуск;

          *  Работникът е изчерпал е платения си годишен отпуск за дадената година;

          *  Работникът има причини, поради които не желае да ползва платения си годишен отпуск.

Трябва да знаете, че ако в рамките на календарната година ползвате повече от 30 работни дни неплатен отпуск, това време няма да Ви бъде зачетено като трудов стаж.

Това са най-общите условия и норми, които трябва да знаете относно годишния Ви отпуск.

Ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар - Кюстендил” ще се радваме да Ви бъдем полезни за нещата, които Ви интересуват и от които имате нужда.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2