КНСБ иска достойни заплати за българските шофьори

Снимка: Infomreja.bg

Във връзка с широко дискутираните в последно време предложения за изменения на няколко европейски регламента и директиви, свързани с транспортния сектор наречени общо „Пакет „Мобилност”, КНСБ и Съюзът на транспортните синдикати в България /СТСБ/ подкрепят българските превозвачи, в опасенията им за загубване на бизнеса, но считат, че следва в сектора да се утвърдят достойни заплати за наетите шофьори.

КНСБ и Съюзът на транспортните синдикати в България /СТСБ/ се противопоставят на всички опити да бъдат изтласкани българските транспортни работници от единния пазар на транспортни услуги, чрез предлагане на мерки за ограничаване на достъпа на български работодатели до този пазар.

Адмирираме желанието за уреждане на единни правила, касаещи превозвачи в ЕС за автомобилен транспорт, свързани със социални и работни условия, шофиране, време за почивка и тахографи, но считаме, че мерките, одобрени от Комитет „Заетост“ на ЕП, касаещи командироването на работници, почивките извън превозното средство и каботажните превози, биха направили сектор „Пътен транспорт“ непривлекателен за работодателите от Източна Европа, като по този начин неминуемо биха накърнили интереса на българските транспортни работници. 

Не можем да подкрепим предложение за „завръщане у дома” на всеки три седмици, тъй като това ще принуди българските шофьори да пътуват понякога на повече от 2000 км, за да стигнат до мястото си на пребиваване. Тази идея би направила сектора напълно непривлекателен за българските работодатели и шофьори, което в крайна сметка би довело и до загуба на настоящите работни места. 

Не по-различно стои въпросът за задължаването на водачите на товарни камиони да използват седмичната си почивка извън превозното средство.  Съгласно чл.4, буква „е“ от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, „почивка“ означава всеки непрекъснат период, през който водачът може свободно да разполага със своето време. Лишаването на водача от възможността да прекарва седмичната си почивка където пожелае, в  това число и в превозното средство, би означавало лишаване на този същия от правото да разполага със свободно си време за почивка. 

Не подкрепяме внесените предложения за промени на времето за шофиране и почивка в Регламент (ЕО) 561/2006.  За осигуряването на нормална почивка на шофьорите на камиони е редно да се използват охраняеми бази или места за паркиране със съответните санитарни възли, места за лична хигиена, хранене и настаняване. Затова считаме за необходимо да се внесат изисквания към всички държави-членки на ЕС да разполагат с достатъчно охраняеми паркинги за товарни автомобили, осигуряващи условия за достойна почивка.

СТСБ и КНСБ не подкрепят и предложението, касаещо каботажните превози. Предложената мярка – 48 часа вътрешни превози, последвани от 7 дни забрана за каботаж, освен че би създала невъзможност за адекватно планиране на транспортните операции, пряко противоречи на принципа на свободно движение на стоки и услуги, залегнал в основите на Единния пазар.

Изразяваме подкрепа на позицията на българското правителство и призоваваме членовете на Европейския парламент да не нарушават основни принципи на ЕС и европейското частно право и да не приемат мерките в пакет „Мобилност“, по отношение на които изразяваме настоящите резерви. 

Считаме за справедливо и подкрепяме заплащането  на  шофьорите да е според установените минимални стандарти на страна, в която преобладаващо се извършва превозна дейност. Така до въвеждането на умни тахографи, трето поколение (съобразно предвиденото в Регламент 165/2014 за тахографите в автомобилния транспорт), които биха дали възможност да се отчита в реално време престоят в съответните държави, трудът на българските шофьори ще бъде заплатен съобразно тези минимални стандарти.

Противно на преобладаващото мнение в медиите, известно е, че нашите шофьори полагат труд с договор, определящ предимно минимално заплащане /равно на МРЗ или МОД за съответната икономическа дейност и група професия. Най-висок процент от заплащането на международните шофьори към настоящия момент, се формира от командировъчни. Така, приносът на бранша към ДОО е минимален. В крайна сметка шофьорите са ощетени, тъй като получават ниски пенсии впоследствие, както и минимални обезщетения при безработица, болест и др.

В тази връзка каним всички организации на превозвачи и спедитори, след приключване на протеста в Брюксел, да седнем заедно на масата за преговори и да започнем конструктивен социален диалог в бранша, какъвто си обещахме през май 2018г. и да договорим конкретни условия и конкретни параметри на минимални заплати на работещите в сектора. Считаме, че това ще бъде добър сигнал, който ще потвърди желанието им българските шофьори да получат достойно заплащане, равностойно на това на колегите им от Западна Европа, както и гаранция за социалноосигурителните им права.

СТСБ винаги е бил коректен партньор на българския бизнес. Още през месец май дадохме нашата подкрепа на неговите искания, оставяйки в очакване за установяване на устойчиво и дългосрочно партньорство. Надяваме се резултатът от протестната акция в Брюксел утре да бъде не само ясно бъдеще за българския транспортен бранш, но и възможност за постигане на по-достойни възнаграждения и условия на труд за работещите в този сектор. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd