Кметът Владимир Москов насрочи косултациите за състава на СИК в община Гоце Делчев на 15 февруари

Снимка: Infomreja.bg, архив

Кметът на община Гоце Двелчев Владимир Москов насрочи за 15 февруари от 11 часа първите консултации с партиите и коалициите за определяне съставите на секционните избирателни комисии в подготовка за предстоящите парламентарни избори за 44 Народно събрание, които ще се проведат на 26 март.

На тях ще бъде определена и СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Гоце Делчев. Консултациите ще се проведат в залата на Общинския съвет, на първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, на улица „Царица Йоанна“ № 2.

Уведомленията за предстоящите консултации са изпратени вече до общинските ръководства на ПП „ГЕРБ“, Коалиция „БСП лява България“, Политическа партия „ДПС“, „Реформаторски блок“, “Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО“, „България без цензура“, „АБВ“, ПП „Атака“ и други партии и коалиции.

Консултаците са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 91, ал. 2 от Изборниия кодекс. За участие партиите и коалициите представят съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК и т. 8 от Решение №4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; три имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd
loading...