Кметът на Сандански отчете третата година от мандата си

Кметът на община Сандански, Кирил Котев

Кметът на община Сандански, Кирил Котев, представи своя отчет за изминалата 2018 година. Това е третата година на Котев като кмет на курортната община.

Ето и какво гласи отчетът на санданския градоначалник:

"Още с встъпването си в длъжност поставихме ясни цели: модернизация на инфраструктурата, развитие на туризма, здравеопазването, образованието, спорта и културата. Проектите, които успяхме да реализираме през последните 3 години са доказателство, че следваме заложените стъпки и резултатите са видими за хората.

 Нашите приоритети и през изминалата 2018 година бяха подобряване на образователната инфраструктура и културна среда, благоустрояване и инвестиции, туризъм и спорт. В тази връзка бяха започнати мащабни проекти, които променят облика на общината.

Накратко, с конкретни примери, бих искал да представя какво свършихме през тази година:

I. Образование

Ще започна от сектора на образованието като основата, върху която се гради всяко общество. Положихме големи усилия да осигурим качествена и модерна образователна среда за най-малките. Обновени и реконструирани отвън и отвътре към днешна дата са голяма част от детските заведения не само в гр. Сандански, но и по селата.

Освен саниране, подмяна на дограми и всички останали мерки за енергийна ефективност, финансирани по оперативни програми, със средства от общинския бюджет детските заведения бяха подновени и отвътре – подменено е обзавеждането, помещенията са светли, просторни и чисти, среда, в която децата прекарват дните си с удоволствие, учителите имат нормални условия за труд, а родителите могат да бъдат спокойни за възпитанието и грижите, която се полагат за техните деца.

Основни обекти на реализация:

 • Успешно приключване на проекта за пълен ремонт на сградата на ДГ „Първи юни“;
 •  Разширяване и обновяване на филиал „Лилия“ към ДГ „Здравец“ с капацитет от 150 деца;
 •  Успешно приключване на проекта за реконструкция и модернизация на ЗПГ „Климент Тимирязев“;
 •  Основен ремонт във II ОУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Яне Сандански“;
 •  Ремонт на учебни класни стаи в ОУ „Кирил и Методий“, с. Дамяница;
 •  Подписани меморандуми за сътрудничество с ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Лесотехнически университет;

II. Култура

Освен за образователната среда, през последните години, положихме и много усилия за одобряване условията за развитие на културата. Разнообразие от културни събития изпълва календара на Община Сандански ежедневно през 2018 година. Създават се положителни емоции у туристите, от една страна, и, от друга, се разнообразява ежедневието на гражданите, възпитава се интерес към изкуството и наследството у подрастващите.

 • Основни обекти на реализация:
 • Реновиране на Дома на културата в град Сандански;
 • Редица подобрения в Големия салон – въртяща се сцена, падаща оркестрина, нови чиги;
 • основен ремонт в репетиционната “Огледална зала”;
 • ремонт на гримьорни и санитарни помещения;
 • модерен облик на градската библиотека и читалня;
 •  Дългоочакваното кино в град Сандански вече е факт;
 •  Община Сандански – домакин на пленер по живопис „В полите на Пирина“ с участието на творци от цяла България;
 •  Сандански – средище на фестивалите: Пирин Фолк“, „BG MUSIC“, „Златен грозд“, „Песни от извора“, „Хоро край Пирина“, „Сандански пее, заиграва, Пирина разлюлява“, др.;
 •  2018 – година на богати културни събития: театрални постановки, танцови спектакли, изложби, творчески занимания за деца, междукултурен обмен; Откриване на барелеф на карикатуриста Радой Гердов;
 •  Ремонт на покривите на читалище „Отец Паисий 1927“, с. Левуново, и читалище „Просвета 1935“, с. Катунци.

III. Благоустройство на градската среда и инвестиции

Основни цели при реализацията на отделните обекти са безопасността на участниците в движението, добри условия на труд, съвременен облик на инфраструктурата и повишаване качеството на живот на жителите. Подобряването на инфраструктурата в Община Сандански и естетизиране на околната среда, наред със санирането на жилищни сгради, превръщат постепенно Сандански в модерна община с европейски облик, подсигуряват качествена среда на живот за местните жители и комфорт за гостите.

 • Основни обекти на реализация:
 •  Обновяване и придобиване на нов, съвременен облик на частни и обществени сгради в община
 • Сандански – блокове, кооперации, жилищни сгради, сградите на Общинска администрация,
 • РУП, РСПБЗН, Дом на културата, ДГ “Първи юни”;
 •  Въвеждане на еднопосочно движение на улици в гр. Сандански и гр. Мелник;
 •  Основен ремонт и въвеждане в експлоатация на околовръстен път ул. „Стефан Стамболов“, включително -изграждане на първото кръгово кръстовище в града;
 •  Изграждане и въвеждане в експлоатация на Околовръстен път – Северна дъга;
 •  Изграждане на автоматична поливна система и ново озеленяване на площад „България“ и бул.
 • „Тодор Каблешков“;
 •  Реализация на проект „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“;
 •  Ремонт на ул. „Климент Охридски“ в село Склаве, община Сандански;
 •  Ремонтиране улици в населените места на община Сандански;
 •  Ремонт на бул. „Европа“, гр. Сандански;
 •  Създаване на нов експозиционен център за животни в град Сандански;
 •  Изграждане на паркинги в град Сандански.

IV. Туризъм

Сандански е целогодишна туристическа дестинация, предпоставки за липсата на сезонност са както природните и антропогенни туристически ресурси, така и наситеният с културни и спортни събития календар. В момента най-добре позициониран е СПА и балнео туризмът, но пътят напред е към предлагането на все по-нови и различни туристически услуги. Наблюденията ни върху туристите показват все по-разнообразни търсения, които ние следва да удовлетворим, ако искаме да бъдем сред водещите дестинации.

Неминуемо трябва да споменем и градския парк „Свети Врач“, който е гордостта на санданчани. Общинска администрация полага постоянни грижи, за да поддържа и развива едно от най-обичаните места в град Сандански. По проект в сътрудничество с Република Македония – „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“, бяха направени редица обновления и реконструкции за повишаване на туристическия потенциал на региона. Реновирани са водните каскади и огледала, закупена е и техника за поддръжка на зелените площи. Община Сандански полага изключителни грижи той да запази своя досегашен имидж като един от най-красивите и поддържани паркове в България.

Основни обекти на реализация:

 •  Община Сандански спечели приз „Туристическа дестинация на 2018 г.“ в годишните награди на Министерство на туризма;
 •  Община Сандански – второ място в категория „Балнео и СПА туризъм“ в годишните награди на Министерство на туризма;
 •  Достойно представяне на туристически форуми: „Ваканция & СПА Експо“, „Годишна среща на Асоциация на българските туроператори и турагенти”, др.
 •  Община Сандански – част от винено-кулинарна дестинация „Долината на Струма“;
 •  Община Сандански – част от 7-те СПА и балнео маршрута на България;
 •  Община Сандански – част от Организация за управление на туристически район “Рила-Пирин“;
 •  Поставяне на два информационни киоска /в Дома на културата и в Градски парк „Свети Врач/.

V. Спорт

Както нееднозначно сме показвали, развитието на спорта е приоритет за ръководството на Община Сандански. Това личи от инвестираните средства за ремонт и поддръжка на спортните съоръжения, както и от финансирането на отделни спортни събития и клубове.

Основни обекти на реализация:

 • Първа копка за изграждане на нова многофункционална спортна зала;
 • Провеждане на Общинско първенство по мини футбол „Сандански“;
 • Втори етап от ремонтните дейности на лекоатлетическата писта;
 • Текущи ремонти на спортни съоръжения в общината.
 • Провеждане на Детски футболен турнир в с. Дамяница;
 • Сандански – домакин на SPS Sandanski Cup;
 • Сандански – домакин на Pirin Cup Sandanski;
 • Провеждане на турнир по шах;
 • Домакини на открит турнир по баскетбол;
 • Домакини на държавно първенство по плуване;
 • Домакини на турнир по трипълмикс и акватлон;

VI. Социални дейности

Подобряване качеството на живот на жителите на Община Сандански е сред основните ни ангажименти. В тази връзка са и редица социални проекти, които Общината реализира, за осигуряване на достъпна среда и социална интеграция.

Основни обекти на реализация:

 •  Спечелен и реализиран проект за ново оборудване и обзавеждане на Домашния социален патронаж;
 •  Партньор по проект „И аз мога“. Насърчава социалното включване на деца и младежи с увреждания чрез терапевтична подкрепа и доброволчество;
 •  Реализация на проектни дейности в Център за социална рехабилитация и интеграция.

VII. Здравеопазване

Провеждаме целенасочена и последователна политика за запазване и предоставяне на качествени здравни грижи на територията на цялата община. Осъществени бяха редица кампании по отношение повишаване здравната култура на населението.

 • Основни обекти на реализация:
 •  Осигуряване на медицински специалисти с цел съхраняване и подобряване дейността на Детско отделение в МБАЛ „Югозападна болница“ – Сандански;
 •  Осигуряване на безплатни здравни услуги в населените места в Община Сандански:
 •  очни прегледи в село Катунци
 •  медицински прегледи в 38 населени места по график ежемесечно;
 •  Кампания за безплатни изследвания ХИВ и СПИН;
 •  Безплатни прегледи от детски специалисти от УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД в град Сандански;
 •  Здравно – образователна кампания с безплатни прегледи в град Сандански – „Заедно за по-добро здраве“.

VIII. Екология

Въвеждаме поетапно мерки за подобряване чистотата в общината – закупуване на съдове за смет, техника за сметосъбиране, почистване на замърсени от човешката дейност територии. За поредна година взехме активно участие в Националната кампания „Да изчистим България заедно“. Направихме информационни кампании и обучения за деца, ученици, учители и родители за опазване наоколнатасреда, разделносъбиране наотпадъци и ефективно използване на природните ресурси.

 • Основни обекти на реализация:
 •  Доставка и монтаж на първите подземни контейнери за смет в град Сандански;
 •  Осигуряване на техника за чистота – автомобили и машини за сметосъбиране и сметоизвозване и компактор за сметообработка;
 •  Почистване на нерегламентирани сметища на територията на общината.

IX. Административно обслужване

 Община Сандански стана част от системата за електронен обмен на документи между общинските и държавни институции.
От 1 ноември 2018 г. хартиеният обмен между административните структури е преустановен и администрациите обменят документи единствено по електронен път. Това ще доведе до намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса.
 Внедрихме информационна система RegiX по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“- трансформацията на административното обслужване се състои в превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно дминистративни; електронизиране на услугите, чиито краен ползвател са гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ по начина, по
който ги възприемат гражданите и бизнеса, и осигуряване на комплексно административно обслужване. Проектът включва създаване на възможност за унифицирано предоставяне на всички услуги от регистрите, интегрирани в Средата за междурегистров обмен (RegiX). Разработен е потребителски интерфейс, който предоставя възможност за заявяване на вътрешно административни услуги чрез изпращане на заявка директно до предоставящата
администрация през интернет, без използването на автоматизирана информационна система.

Убеден съм, че ако се отърсим от негативизма и се обединим, ако всеки от нас вместо да търси пропуските, погледне общата картина, ще постигнем и общата цел – да направим нашия град, нашата община по-добро място за живеене за нас, най-вече за нашите деца".

С уважение: КИРИЛ КОТЕВ
Кмет на Община Сандански

Презентацията на отчета може да бъде разгледана тук: ОТЧЕТ НА КИРИЛ КОТЕВ 2018 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax