Финансовите поощрения за родителите от Благоевград ще бъдат изплатени

Снимка: Община Благоевград, ОбС

Изтеглят от Общински съвет предложението, внесено от предишното общинско ръководство

Финансовите поощрения за стимулиране на раждаемостта за първо, второ и трето дете, родени през миналата и тази година, ще бъдат изплатени. Имаме воля това да се случи, но за целта е необходимо да предприемем законови процедури за изменение на бюджета. Това заяви кметът Илко Стоянов днес на среща с десетки родители в зала „22-ри септември”. 

Дискусията, която търси решение на проблема със забавеното изплащане на парите, се проведе по инициатива на градоначалника и на председателя на Общинския съвет – Радослав Тасков. На общественото обсъждане на казуса стана ясно, че на предстоящата сесия на местния парламент няма да се разгледа предложението на бившия кметски екип за намаляване на финансовите поощрения. 

Предстои да се направи пълен анализ и да се изготви методология за изплащането на сумите, ще са нужни около 250 000 лева, подчерта кметът. Наредбата обаче няма как да се промени, а заложените в нея основни критерии за получаване на поощренията са постоянен и настоящ адрес на двамата родители в община Благоевград през последните 2 години, образователен ценз, родителите да нямат задължения към община Благоевград, както и двамата родители да са с непрекъснати здравноосигурителни права. Настоящият кметски екип обсъжда идеята такива стимули да се дават и за родени деца след третото, но ще има по-строг критерий – и двамата родители да са поне със средно образование. 

Всички родители, подали заявления в Община Благоевград, ще получат писмени уведомления дали са одобрени, или не.

„Духът на Наредбата е да се стимулират най-вече родителите с висше образование. Възможно е да се редуцират сумите за деца на родители, които са с основно образование. Но не бива да ги изключваме от тази подкрепа, защото най-вероятно ще ни атакуват в съда за дискриминация. Ще организираме нова среща с вас, когато сме готови с методологията, по която ще изплащаме финансовите поощрения, както и с конкретните цифри”, каза още кметът.

Председателят Радослав Тасков съобщи, че към Общински съвет има внесено предложение от страна на предишното общинско ръководство за изменение и допълнение на Наредбата, с което се предлага намаляване размер на финансовото стимулиране. По думите му предложението е преминало и е било разгледано във всички постоянни комисии, като същите са го отхвърлили. Тасков отбеляза, че Наредбата, която е била приета още през 2020 година, не е успяла да заработи, така както е било предвидено. Председателят отбеляза, че няма да се връща  назад и да търси виновните за това. „Най-важното сега е да намерим решение на проблемите. Целта е наредбата да заработи“, каза още той. 

На срещата присъства и общинският съветник Йосиф Кочев, който е член на комисията, която разглежда подадените заявления – декларации от родители на деца, родени през 2020 и 2021 година. Той обясни, че до момента са разгледани над 450 заявления. 8 от тях са изплатени още миналата година, като те са били за трето дете. 178 от заявленията са били отказани. Сред най-честите причини за отказ са наличие на задължения към общината или липса на постоянен и настоящ адрес и/ или недостатъчна уседналост, която по Наредба трябва да е поне 2 години от раждането на детето. За отпускане на помощта са одобрени 262 семейства. 67 декларации са подадени за деца, които са родени през 2021 година.

Директорът на Дирекция „Бюджет и финанси“ в община Благоевград Борис Механджийски коментира, че бюджетът, който е определен за изплащане на помощта, е в размер на 30 хил. лв., които са недостатъчни, за всички, подали своите заявления. Затова ще се наложи изменение на бюджета на общината, като ще се търси от кои пера могат да бъдат прехвърлени необходимите средства.  

В края на срещата председателят на Общински съвет Радослав Тасков и кметът на Благоевград Илко Стоянов заявиха, че подобни срещи с граждани ще бъдат провеждани по всички теми и въпроси, свързани с по-доброто бъдеще на Общината. 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd