Историческият музей в Дупница търси уредник

Снимка: Личен архив

Кандидатите подават документи до 16-и октомври

Исторически музей-Дупница обяви конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжността „уредник“ в отд. „Етнология“.

Одобреният кандидат ще бъде назначен на трудов договор с 6 /шест/ месеца изпитателен срок.

Основната дейност на уредника е да издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, свързани с бита и поминъка на населението от района, участва в изготвянето на експозиционни документи, организира временни и постоянни  експозиции, подготвя обзорни и тематични беседи и научно-популярни материали и други.

Кандидатите трябва да са с висше образование – в областта на хуманитарните науки по специалности „История”, „Етнология“, „Културология” и други, свързани с историята като наука и с опазването на културно-историческото наследство и образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”, компютърна грамотност.

С предимство са завършилите със степен „магистър“ по „Етнология“

Необходими документи за участие в конкурса са писмено заявление за участие /свободен текст/, диплом за придобито образование и образователно-квалификационна степен – копие и оригинал за сверяване, Професионална автобиография, Документ за самоличност /копие/, Документ, удостоверяващ владеене на друг език /ако притежава – копие/, Документ, удостоверяващ професионален опит /ако притежава – копие/ и Документ за допълнителна квалификация /ако притежава – копие /.

Одобрените по документи ще бъдат поканени за интервю и събеседване. Документи за участие се подават лично в сградата на Община Дупница, ст. 15,  до 16 октомври.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as