25-и ноември – Международен ден за борба с насилието над жени

Снимка: Infomreja.bg

Насилието започва с викове, но не трябва да завършва с тишина

Домашното насилие е феномен, който все по-често се среща в живота на хората. За него не трябва да се мълчи. Законът за защита от домашно насилие урежда правата на хората, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.

Една от всеки три жени по света е засегната от форма на насилие, независимо от социален и икономически статус, расова и етническа принадлежност, възраст, здравословно или друго лично положение. По данни на неправителствения сектор, в гр. Перник годишно между 250 – 350 души се обършат за помощ с проблем насилие. От началото на годината до края на месец октомври, в ОДМВР – Перник е осъществяван контрол върху 73 заповеди за незабавна защита и 46 за постоянна защита.

При посещение на сигнал за домашно насилие, полицейските служители извършват редица действия, в защита на пострадалия:

 Незабавно го отделят от извършителя и запазват мястото на извършване на насилието. Осигуряват медицинска помощ на пострадалото лице, като го запознават с правото му да изиска документи от медицинското лице, извършило прегледа.

Установяват и провеждат беседи с всички лица, присъствали на инцидента, като изясняват дали е присъствало дете, лице поставено под запрещение или лице с ментални или физически увреждания и уведомяват оперативната дежурна част на службата.

Проверяват дали извършителя е употребил алкохол или други упойващи вещества, както и за притежаване на оръжие и дали е използвано. Информират пострадалото лице за възможностите за защита по Наказателния кодекс, Закона за МВР и Закона за защита от домашно насилие.

Полицаите обсъждат с пострадалото лице възможностите за отсядане при близки и приятели или настаняване в кризисен център, като му предоставят данни за доставчиците на тази услуга.

Органите на реда съдействат на пострадалото лице за вземане на вещи от първа необходимост и при нужда да го транспортират на безопасно място в рамките на населеното място.

На извършителя на домашно насилие съставят протокол за предупреждение съгласно разпоредбите на Закона за МВР и копие от него предоставят на пострадалото лице. При наличие на предпоставки задържат извършителя.

Когато има данни за престъпление от общ характер, незабавно на мястото на произшествието пристига дежурна оперативна група за извършване на оглед и започване на разследване.

Посетилите сигнал за домашно насилие попълват бланка за оценка на степента на агресия за планиране на конкретни действия, свързани с защитата на пострадалото лице. 

Всеки пострадал от домашно насилие може да потърси помощ и подкрепа на горещите телефонни линии: 080018676, 080011977 или на 02/9817686, както и на телефон 112.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d