Кюстендилка представи Празника на плодородието на международна научна конференция в ЮЗУ

Снимки: Личен архив

Младата кюстендилска художничка Елица Панева, която подготвя докторантура на тема „Празникът в съвременното българско общество“, за пореден път взе участие със свое изследване в международна научна конференция.

Темата на нейния доклад бе „Градът като консуматор и празнуващ: изследване на Празника на плодородието в Кюстендил“. Той бе представен на Международната конференция „Култура, наследство и туризмът като фактори за устойчиво развитие на малките и средни градове. Европейски перспективи“.

Домакин на форума беше Югозападния университет, а откриването му уважиха кметът на Благоевград и представители на МОН.

В програмата на международната конференция взеха участие експерти от няколко европейски държави, работещи по темата за модерното вграждане на културните традиции в съвременния живот на градовете.

Събитието бе подкрепено от Фонда за научни изследвания на МОН, Община Благоевград и Българската социологическа асоциация.

В изобилието от фестивални събития има видими рискове празниците да се превръщат в мероприятия, в които както месните хора, така и туристите са пасивни зрители, което противоречи на самата същност на празника - съпреживяване, участие и пренасяне в друга реалност, над делника.

Това разбиране на участниците в конференцията бе видимо от темите техните научни доклади. Доц. Светлана Христова – организатор и координатор на форума, представи разработката си по темата „Културното ерозиране на малките и средни градове. Възможностите на „мисията невъзможна“.

Участието на Юрий Добрев от Хърватия бе с доклада „Сътворяване на творчески градове“, д-р Наташа  Урошевац представи  доклада си „Интердисциплинарна програма за изследване на културата и туризма“.

Докладът на Кристиян Петров - докторант на ЮЗУ и специалист „Връзки с обществеността“ в Община Перник“,  бе с тема „Възможности за реклама на Международния маскараден фестивал „Сурва“ като инструмент за реализиране на творческия потенциал на град Перник“.

В научната конференция взеха участие и д-р Любомир Кутин, който представи книгата си „Светът  на фестивалите“, проф. д-р Иван Задори и проф. Волг Немешкери от Факултета по културология, образование и научно развитие в университета в Печ, Унгария, младият докторант на ЮЗУ Кристиян Ковачев, чиято тема бе свързана със съвременната фестивална интерпретация на средновековните културни традиции, и още редица млади и утвърдени научни работници.

Научният доклад на кюстендилката Елица Панева направи впечатление със задълбочения си поглед върху интерпретацията на масовия съвременен празник като съ-преживяване и съ-творяване в контекста на новите социални, емоционални и творчески реалности в контекста на модерните европейски фестивални практики.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5