Какви документи ще ви бъдат нужни, за да сключите трудов договор?

Когато постъпвате на нова работа, работодателят ще изиска да му донесете определени документи, чрез които той ще оформи вашето досие във фирмата.

Хубаво е да сте запознати с тях и да покажете на своя работодател, че сте по-отговорни, организирани и подготвени, особено ако това е вашата първа работа. Затова ние от Счетоводна къща “Крестън БулМар – Кюстендил“ ще ви запознаем с документите, които задължително ще Ви трябват, за да сключите трудов договор.

 

Съгласно изискванията на "Наредба №4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор" ще ви трябват:

 

    * Лична карта или друг документ за самоличност, който ще бъде върнат веднага.

    * Диплома за придобито образование. Може да бъде свидетелство за допълнителна квалификация, специализация и др.

    * Медицинско свидетелство за работа. Бланката може да бъде закупена от книжарница и след това трябва да бъде попълнена от личният Ви лекар. За да бъдете по-подготвени - цената за изготвянето му е 5 лева.

    * Свидетелство за съдимост. За да започнете работа, трябва да представите удостоверение от Районния съд, че имате чисто съдебно минало. Преди да подадете документите ще трябва да платите такса в размер на 5-7 лева. Трябва да носите акт за раждане, удостоверение за граждански брак /ако има такъв/, лична карта и когато предоставите вносната бележка, че сте заплатили таксата ще ви бъде дадена бланка, която да попълните. Документът ще бъде готов до няколко минути, но има случаи, когато може да бъде готов до няколко дни. Важи за срок от шест месеца.

   * Трудова книжка. Това е документът, удостоверяващ трудовия стаж. Ако нямате такава, трябва да попълните декларация, че не притежавате. Работодателят Ви е длъжен да издаде в седемдневен срок.

   * Ако сте между 16- и 18-годишна възраст ще Ви трябва и разрешение от инспекцията по труда.

Това са основните документи, които ще Ви трябват, за да постъпите на нова работа. Понякога работодателят е възможно да изисква и допълнителни документи, като това зависи и от длъжността, която ще заемате. Възможно е да ви трябват здравна книжка, ако ще работите в хранителен магазин например или копие от свидетелство за управление на МПС, ако ще бъдете шофьор.

Работодателят може да изисква мотивационно писмо, защото вашата мотивация е много важна за него. Чрез нея можете да покажете, че сте добър специалист, инициативен, работлив.Също така ще ви трябва  и молба за постъпване на работа.

 

Ние от Счетоводна къща “Крестън БулМар – Кюстендил“ се надяваме тази статия да Ви бъде полезна и когато постъпите на нова работа да бъдете подготвени, защото това със сигурност ще впечатли вашия нов работодател!

 

КОМЕНТАРИ

АНОНИМЕН13:48 - 22.09.2017
Освен тези документи изисква ли се задължително и наочващо писмо от Бюро по труда?
Код за сигурност, въведете кода 2za