Задават ли се нови избори за ректор на ЮЗУ?

Снимка: Infomreja.bg

ВАС прекрати производството, образувано по жалба на председателя на Общото събрание на ЮЗУ

В свое закрито заседание ВАС отмени определение на Административния съд в Благоевград от 20.12.2019 г. и прекрати производството, образувано по искане на председателя на Общото събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – проф. Габриела Белова – зам.-декан на Правно-историческия факултет.

Делото бе образувано по частна жалба, подадена от кандидатите за ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Иван Мирчев, Георги Апостолов и Антони Стоилов, против определението на Административния съд в Благоевград от 20-и декември 2019 г.

Според него е допуснато предварително изпълнение на решение по т. 2.2 от протокола на общото събрание на Югозападния университет за избор на нов ректор, проведено на 27-и ноември 2019 г., с което проф. Борислав Юруков запази ръководния си пост в благоевградското висше учебно заведение.

Частните жалбоподатели твърдят, че обжалваното определение е неправилно и искат отменянето му, защото формираните в него правни изводи са неверни. Изрично навеждат доводи за игнориране на изрични разпоредби на Закона за висшето образование.

По делото е депозиран отговор по частната жалба, подаден от конституирания от АС-Благоевград, като ответник председател на Общото събрание на ЮЗУ “Неофит Рилски“, в който се оспорва частната жалба и се иска да бъде оставено в сила обжалваното определение.

Върховният административен съд приема, че жалбата е допустима и основателна, но не по изложените в нея съображения.

С обжалваното определение № 2792/20.12.2019 г., постановено по административно дело 1308/2019 г. по описа на АС – Благоевград, е допуснато предварително изпълнение на решението по т.2.2 от протокола на общото събрание, с което проф. Борислав Юруков е избран за ректор.

Определението е постановено на основание чл. 167, ал. 1 от АПК по искане на председателя на Общото събрание на ЮЗУ “Неофит Рилски“. Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за висшето образование, органи за управление на ВУЗ са Общото събрание, Академичният съвет и ректорът. Председателят на Общото събрание на ЮЗУ не е орган на управление на висшето училище.

Предмет на съдебен контрол пред АС-Благоевград, е решение на Общото събрание на ЮЗУ, а не на председателя на Общото събрание на ЮЗУ.

Според чл. 153, ал. 1 от АПК страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица като на основание чл. 154, ал. 1 от АПК съдът конституира страните служебно.

Пред настоящата инстанция е изпратено само копие от административно дело 1308/2019 г. по описа на АС - Благоевград, в което липсва определение за конституиране на страните, но с оглед правилата на АПК председателят на Общото събрание на ЮЗУ няма белезите на страна по спор за законосъобразност на решение на Общото събрание на ЮЗУ, поради което произнасянето по негово искане е недопустимо.

Само страните по делото имат право да искат допускане на предварително изпълнение на оспорен пред съд административен акт. В случая искането, по което се е произнесъл АС-Благоевград, недвусмислено е инициирано от физическо лице в качеството му на председател на Общото събрание на ЮЗУ, а не от Общото събрание на ЮЗУ чрез представляващо го физическо лице.

Авторството на искането е видимо от текста на молбата и от начина, по който е възприето от Административния съд в Благоевград.

ВАС следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон, поради което обжалваното определение като постановено по недопустимо искане трябва да бъде обезсилено, а производството по делото в частта, образувана по искането на председателя на Общото събрание, да бъде прекратено.

При констатираната недопустимост на обжалвания съдебен акт не се налага обсъждане на оплакванията в частната жалба за неправилност на правните изводи на АС-Благоевград, по приложението на чл. 167 от АПК.

С оглед характера на спора, разноски не следва да бъдат определяни, а направените да бъдат съобразени с окончателния изход по същество на спора.

Определението не подлежи на обжалване.

Както ИНФОМРЕЖА писа, на въпросното Общо събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“, проведено на 27-и ноември 2019 г., проф. Борислав Юруков бе преизбран на поста. Новият стар ректор събра 171 гласа в своя полза.

На второ място по брой гласове бе проф. Иван Мирчев, бивш ректор на Югозападния университет, с 65 гласа. Подкрепата за тримата заместници на проф. Юруков през миналия мандат – проф. Георги Апостолов, проф. Антони Стоилов и доц. Траян Попкочев, събраха съответно 42, 15 и 3 гласа.

В своето обръщение към членовете на Събранието, веднага след като бе избран, проф. Юруков заяви: „Това е огромна отговорност. Не мога да обещая такова благоденствие, каквото ви обещаваха някои от кандидатите. Най-важното е да запазим устойчиво развитие на университета, едно прогресивно нарастване в доходите и всички да имат възможност да се реализират.“

Междувременно бяха приети поправки в Закона за висшето образование, според които преподаватели над 65 години нямат право да бъдат избирани на ръководна длъжност. Настоящият ректор проф. Борислав Юруков е роден на 5 септември 1954 г., което означава, че той вече е навършил пределната възраст.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Сър Пичук19:35 - 06.03.2020
То пък една кариера - от пиене в ресторанта под операта и дебнене на комисионни от доставка на апаратура до лизане на дирниците на Мирчев и сие до лапане на чурката на Куцото магаре...
Гурото агент Миланов20:35 - 02.03.2020
Тъпо, тъпо, ама "Ректор", макар и нечестно. Пълен профан, жесток отмъстител, морален олигофрен и неблагодарник към тези, който позволиха на този охлюв с пълзене да стигне ректорското място. Много еничари в този провинциален ВУЗ. Боже, Боже какво падение. Къде сте преподаватели ? Спите ли?
Съученик09:34 - 02.03.2020
На Българчево при овците, там му е местото на Боби Тъпото от III основно. Без мама учителка и там нищо не чинеше.
Курдо Коленко19:12 - 29.02.2020
Юруков, даже с всички фалшификации, които направи, "спечелил" само с 18 гласа над необходимия минимум, а включените в ОбС пенсионери, които са гласували, са повече от 18, т.е. априори изборът е нелегитимен и трябва нови избори, където пенсионерът БоЮр няма право да се кандидатира дори!
Ами сега18:07 - 27.02.2020
що така, що тормозите подмазвачите ? На кой ли да чупят кръс?
Код за сигурност, въведете кода 7jk