Избират Младежки омбудсман на Благоевград

Снимка: Община Благоевград

Конкурс!

Общественият посредник на Община Благоевград и Детският парламент организират конкурс за избор на Младежки омбудсман на територията на град Благоевград сред учащите се от 9-и, 10-и, 11-ти и 12-и клас. Идеята е съотносима със заложените принципи и политики в Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, като до момента в България идентични младежки структури са избрани в град Стара Загора и град Пловдив.

Основната цел, която си поставяме чрез реализацията на конкурса е да се повиши правната и гражданската култура на младите хора и да развие у тях аналитично мислене и активна позиция по обществено значими въпроси. Конкурсът ще активизира учащата се младеж в полза на училището и обществото и ще даде възможност за участие на младите хора в обществения живот на града, споделят организаторрите.

Младежкият омбудсман на Благоевград ще осигурява допълнителна възможност за упражняване правата и удовлетворяване интересите на учащите се и младежта в отношенията им с директорите на училищата, педагогическите съвети, училищните настоятелства, други младежки структури и училищни общности в региона и ще предостави възможност съвместно с Детски парламент за инициране на местни политики в областта на младежките дейности.

Стартът на конкурсът ще бъде обявен на 27.01.2020 г., като резултатите от него предвиждаме да бъдат обявени на 19.02.2020 г.

Комисията по провеждане на процедурата по избор на Младежки омбудсман ще бъде в състав от 5 души, както следва:

  • Кметът на Община Благоевград (или друго определено от него лице);
  • Председателят на Общински Съвет – Благоевград (или друго определено от него лице);
  • Началникът на Регионалното управление на образованието - Благоевград (или друго определено от него лице);
  • Общественият посредник на територията на Община Благоевград;
  • Председателят на Детски парламент – Благоевград.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5