ЮЗДП стартира проект за предотвратяване на щети от горски пожари

Снимка: Infomreja.bg, архив

Проектът ще бъде реализиран на територията на горските стопанства в Кресна и Симитли

Югозападното държавно предприятие подписа договор с ДФ „Земеделие” за изпълнението на проект по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони.

Проектът ще бъде реализиран на територията на държавните горски стопанства в Кресна и Симитли с цел превенция и бърза реакция при горски пожари.

Предвидено е изграждането на общо 6 водоема с прилежащи площадки за зареждане на противопожарната техника, разположени в землищата на Кресна и селата Горна Брезница, Влахи, Долно Осеново, Мечкул и Сухострел.

Водоизточниците ще се пълнят еднократно с вода от близките дерета от повърхностни и прииждащи води през пролетния сезон. Едновременно с това ще бъдат изградени и 10 км трайни горски пътища за борба с горските пожари и обслужване на новоизградените водоизточници. 

Стойността на инвестицията е 2 887 743 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер и представлява 100% от стойността на одобрените и предстоящи строителни дейности. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

 

КОМЕНТАРИ

До Дамянов23:42 - 24.06.2020
Май кмета на Сатовча ти взе функциите господин ваше величество прокурорско недоразумение ,наречено Дамянов?
Код за сигурност, въведете кода 2za