62 % от територията на България е покрита с кадастрална карта, обхваща 13 млн. недвижими имота

Снимка: Капитал

Към днешна дата 68500 кв. км от страната или 62 % от цялата й  територия са покрити с кадастрална карта и регистри към нея. Това обяви изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Виолета Коритарова. Набраната информация в тях обхваща приблизително 13 млн. недвижими имота, включително поземлени имоти, сгради и данни за самостоятелните обекти в сградите.

Изграден е кадастър за всички областни градове, 120 общински центрове и населени места и територии с активен пазар на имотите и инвестиционен интерес. Обхванати са цялото черноморското крайбрежие, планинските и балнеоложки курорти.

„В процес на изработване на кадастрална карта са землищата на още 12 общински центрове и 84 населени места в различни области на страната, като населените места, за които има одобрена карта могат да се видят в сайта на АГКК“, каза инж. Коритарова. На 100% покритие с кадастрална карта  е постигнато в 4 съдебни района – Несебър, Балчик, Ловеч и Троян, включваща всичките им населени места.

Одобрена е кадастралната карта в общи 26 общини, сред които Априлци, Пловдив, Балчик и др. Коритарова  добави, че през септември се планира обвяването на нови обществени поръчки за възлагане създаването на специализирани карти и регистри на още 8 общини и над 250 населени места.

„Финансирането на дейностите по създаване, поддържане и съхраняване на кадастъра се осъществява със средства на държавния бюджет, средства на общините или по национални и регионални програми, включително и с финансиране от европейски фондове“, каза още изпълнителният директор на АГКК..

Цялостното покритие на страната с КК трябва да приключи до 2023 г., като това зависи и от осигуряването на ресурс за дейностите на кадастъра, кадровия и технически потенциал на  агенцията.

„Освен 100% покритие с цифров кадастър е важно и изготвянето на цифрова едромащабна топографска карта. Това ще осигури  надеждна основа за редица дейности и проекти. Така ще имаме пълна, точна и вярна цифрова основа за пространствените данни на страната“, каза още инж. Коритарова.

Стартиралият през 2016 г. процес на служебно преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, също съдейства за значително ускоряване процеса, добави още тя. Към 10 август са одобрени КК и регистри за неурбанизираните територии на 2380 землища, попадащи в различни области на страната, извън територията на София –град, където има 100 % покритие с кадастър.

„Очакваме дейностите по преобразуването да приключат догодина, с което ще постигнем 96% покритие на територията на страната с кадастрлна карта, като на практика ще остане за довършване създаването на кадастър за урбанизирнае територии на голям брой малки населени места“, обясни директорът.

Сред приоритетите на АГК е след създаването на КК да започне изграждането с кадастрална информация и специализирани данни, които да са сигурна база за тематични нужни. КК ще се допълни със значителен обем специализирани данни от други  институции, аеро и спътникови изображения,  данни за пространство и време и т.н., както и изграждането на  3D и 4D кадастър nдържавата.

„Кадастърът е основа за защита на собствеността и разривите на устойчивото планиране на инфраструктурата и строителството. Наличието на работеща система и Важен фактор за развитие на икономиката на държавата. Стимулира икономическия и финансов растеж. За нужните на планирането, проектирането на инфраструктурата и др.“, подчерта инж. Коритарова.

 

Виолета Коритарова - изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), снимка: МРРБ

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6
loading...