Успешно приключи годишният одит по FSC стандарта на държавните гори в Кюстендилско

Снимки: Пресцентър

„Държавно ловно стопанство Осогово” и „Държавно горско стопанство Кюстендил” са положили завидни усилия за покриване на новите изисквания на FSC стандарта за горска сертификация.

Това е основното заключение на международната одиторска компания Soil Association след  приключилия 3-дневен независим одит по прилагането на стандарта в двете териториални поделения на Югозападното държавно предприятие.

С особено внимание е извършено определянето и отделянето на 10% от държавните гори, в които няма да се допуска човешка намеса. Това са основно стари гори във вододайните зони на град Кюстендил, отчитат одиторите.

Спазват се и строгите изисквания за опазване на стари хралупести и изсъхнали дървета, както и за недопускане на сечи през размножителния период на застрашени от изчезване видове птици. Отчетено е подобрение и при оформянето на документацията и повишаване прозрачността на управление на двете стопанства. 

Спешни мерки са изискани от одиторите най-вече за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работниците в горите. За целта е необходимо да се подобри контрола от двете стопанства по отношение използването на защитно облекло и прилагането на безопасна технология на сеч.

Дадени са указания и за повишаване на познанията за редките и застрашени видове екосистеми и животни в горите, както и за по-активна работа със заинтересованите страни.

Горската сертификация по FSC е пазарен механизъм, който благодарение на международния контрол дава най-високи гаранции на потребителите, че закупуват дървесина от отговорно управлявани гори.

Именно увеличаващото се търсене на сертифицирана дървесина и растящите очаквания на обществото за по-устойчиво стопанисване на горите налагат сертификация на всички държавни гори в Югозападна България като един от основните приоритети на ЮЗДП.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za