ЮЗДП и природозащитни организации започват проверки в гори със защити функции

Снимка: Infomreja.bg

Серия от съвместни проверки в гори със защитни и специални функции започват Югозападното държавно предприятие и природозащитните организации WWF - Световен фонд за дивата природа и Българска Фондация „Биоразнообразие”.

Инспекциите са част от общите усилия за подобряване управлението и опазването на горите в защитените територии и зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Основни акценти са спазването на забраната за сечи в гори във фаза на старост, ограничаване на незаконните дейности и подготовката на териториалните поделения на ЮЗДП за горска сертификация.

Първата проверка беше в букови и кестенови насаждения над петричките села Габрене и Скрът, в Беласица планина. Голяма част от горите в района на „ДГС Петрич” предоставят изключителни екосистемни ползи, като защита срещу ерозия, опазване на питейни води и съхраняване на биоразнообразието.

Затова проверяващите установиха, че за разлика от предходни периоди отношението към стопанисването на гората се е подобрило значително.

На работниците бе обърнато внимание, че във връзка с предстоящата сертификация на горското стопанство е необходимо да се подобри технологията на дърводобив и да се предприемат мерки за осигуряване на безопасни условия на труд.

Акцентирано беше върху изискването за опазване на стари хралупести дървета. В посетените гори във фаза на старост не е установена човешка намеса, което изпълнява изцяло изискванията на горската сертификация.

 

 

КОМЕНТАРИ

9907:06 - 25.06.2018
milene, ввф са полезна организация но нямат сила и власт да помогнат за каквото и да било-само лаят. пример, уведомени са лично от ,,запознат'' в ДЛС-ДИКЧАН че отд. 89 и 90-ю2 са гори със специално предназначение но РДГ-бл-д си позволиха да извършат ново предназначение (а имат ли такова право-съгласноЗЗТ нямат) и да разрешат на фалшиви и измамни фирми на комунистическия агент ,,ЛЕНКО''да добива подземни богатсва-гнайси като щетите в този район само взлизат на 2-3 милиона лв. района е в обхвата на рамсарската конвенция 00001030 - попада и във поредица от забранителни закони но когато помагачество извършват прокурори, съдий, полиция, ,,ИАГ'' тогава управия нама. милене рибата от къде се вмирисва-ввф казват че откъм опашката но аз не им вярвам-ти какво ще кажеш.
Милен18:06 - 22.06.2018
WWF са една чужда и измамна организация. Защо се допускат в проверки?
Код за сигурност, въведете кода 2xd
loading...