ЮЗДП проведе съвещания по стопанисване на горите

Снимки: ЮЗДП

Приключиха ежегодните съвещания по стопанисване на горите, организирани от Югозападното държавно предприятие съвместно с Регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил и София.

От 29 май до 7 юни служители от териториалните поделения на ЮЗДП и централно управление, представители на ИАГ, РДГ, Лесотехническия университет, Лесозащитна станция – София и Горска семеконтролна станция – София, Института за гората участваха в уроците на открито и обсъждаха прилагането на различни лесовъдски системи при стопанисване на горите.

Тази година дискусиите и практическите дейности се проведоха в районите на шест държавни горски и ловни стопанства. В Пирдоп лесовъдите дискутираха проблемите, свързани със стопанисването на буковите гори и създаването на оптимални условия за развитие на насажденията.

В Ихтиман коментарите и практическите дейности се проведоха в букови и дъбови гори. Специално внимание беше отделено на разработването на регионални системи за стопанисване на издънкови дъбови насаждения от колектив от Лесотехническия университет.

За стопанствата на територията на РДГ – Кюстендил, домакини на съвещанията бяха „ДЛС Осогово” и „ДГС Дупница”.

Обсъдени бяха проблеми при стопанисването на иглолистните и широколистни гори, както и възобновителния процес в насаждения след проведени санитарни сечи поради нападения от корояд.

Работните срещи на територията на РДГ – Благоевград, се проведоха на 6 и 7 юни. Домакин на съвещанието, в което участваха представители на осем поделения на ЮЗДП по поречието на река Струма, беше „ДГС Сандански”.

За място на дискусиите бяха определени 4 обекта, представящи изключителното разнообразие на дървесни ресурси, характерни за региона. В 120-годишна букова гора в Пирин, попадаща в зона от европейската екологична мрежа Натура 2000, експертите обсъдиха действията за подпомагане естественото възобновяване на насаждението. Гости на съвещанието бяха представители от Македония, които споделиха своя опит в стопанисването на буковите гори.

Когато маркираме дърветата и провеждаме сечи, трябва да мислим какво остава след нас, коментира директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов. По думите му лесовъдските виждания на всеки са различни, защото това е творчески процес. Важното е след сечта хората да видят, че гората е оставена в по-добро състояние от това, в което е била, категоричен е той.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...