Юндола - Якоруда е включен в списъка на републиканските пътища

Снимка: Infomreja.bg

Общата дължина на общинските пътища на територията на община Якоруда става 35,680 км

Министерският съвет обяви за публична държавна собственост ново пътно трасе в общините Велинград и Якоруда с обща дължина от 30,100 км. То включва 29,120 км от съществуващия общински път PAZ1062 /BLG1350, п.к. П-84 - Аврамово/ - Рохлева - Биркова - Кръстава - /III-843, Велинград-Горски пункт „Селище“/ в община Велинград и участък с дължина от близо 1 км от общински път BLG1350 /II-84, Юндола - Черна Места/ - Аврамово на територията на община Якоруда.

Трасето ще бъде включено в списъка на републиканските пътища като нов път - III-8434 (Велинград - Горски пункт "Селище") - Кръстава - Биркова - Рохлева - (Юндола - Якоруда).

Промяната се извършва по предложение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, а целта е да се постигне свързаност на пътните артерии от републиканската пътна мрежа, нейното по-ефективно управление и подобряване на техникоексплоатационното й състояние, чрез което ще се осигури комфорт и безопасност при пътуване.

С решението се променя наименованието и дължината общински път BLG1350 на територията на община Якоруда, както и наименованията на общински пътища PAZ3070 и PAZ3071 на територията на община Велинград.

Заличава се общински път PAZ1062 /BLG1350, п.к. II-84 - Аврамово/ - Рохлева - Биркова - Кръстава - /III-843, Велинград-Горски пункт „Селище“/ с обща дължина от 29,120 км.

В резултат на предлаганите промени общата дължина на общинските пътища на територията на община Велинград става 15,560 км и общата дължина на общинските пътища на територията на община Якоруда става 35,680 км.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn