Нови социални услуги ще се предоставят в община Петрич

Снимки: Община Петрич

Община Петрич получи покана за сключване на договор

Три са новите социални услуги, одобрени по проект на Община Петрич, ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Община Петрич получи покана за сключване на договор. Новите социални услуги по проекта са: „Център за настаняване от семеен тип за деца” с капацитет до 12 места; Център за обществена подкрепа с капацитет 100 лица и до 10 места за спешно настаняване на деца и семейства в риск; Преходно жилище с капацитет до 8 деца на възраст от 15 – 18 години.

Дейностите по проекта включват: закупуване на специализирано транспортно средство за потребителите на новите социални услуги; допълнително неспециализирано оборудване и обзавеждане; пълното финансово обезпечаване за съществуването на новите услуги - заплати за персонала и издръжка. Включено е също обезпечаването на разходите за месечна помощ на ученици от 1 до 12 клас, настанени в институциите ЦНСТ и Преходно жилище.

Ще бъдат разкрити нови 35 работни места за новите социални услуги. Чрез изпълнението на проекта се осигурява качествена алтернативна грижа за деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства, която гарантира живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване. Изграждането на инфраструктурата за новите услуги е в съответствие с разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.

Стойността на проекта е 2 500 000 лв.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax