Хюсеин Хафъзов: ДОСТ е за демократична, отговорна и равноправна България

Водачът на Обединение ДОСТ в Благоевградска област - Хюсеин Хафъзов, снимка: ДОСТ

Ще вляза във всеки дом на хората в Пиринския край, за да спечеля сърцата им, уверява водачът на Обединение ДОСТ в Благоевградска област

Хюсеин Хафъзов е водач на депутатската листа на Обединение ДОСТ в Благоевградска област. Той е заместник-председател на ДОСТ.  Преди да влезе в политиката, е работил като  главен секретар и говорител на Главното мюфтийство. Завършил е българска филология и журналистика в Шуменския университет. Женен, с една дъщеря. 

 

Г-н Хафъзов, казват, че младостта не е порок. Това важи ли и за младата партия ДОСТ?

Важи с пълна сила. Трябва само да призная, че всяко начало е трудно. Когато си искрен и знаеш какво искаш да постигнеш, няма как да не успееш. Ние като млада партия нямаме тежкото наследство на повечето други политически формации. Затова заставаме с открити лица и чиста съвест пред нашите избиратели. И няма да ги подведем, за да можем след време отново да се изправим пред тях с чиста съвест и открито лице. Защото противопоставяме силата на идеите срещу манипулациите, скандалите и парите.

Защо не заливате избирателите с обещания, както правят почти всички останали партии?

Пестеливи сме на обещания, защото си даваме ясна сметка, че на този етап развитието на страната е забавено поради ясни причини и докато те не бъдат отстранени, няма как да има напредък, в който и да е сектор или в която и да е област на обществения живот. Преди всичко трябва да се гарантира върховенството на закона, да има свободна пазарна икономика, демократични закони и институции, зачитане на човешките права и гарантирано равноправие на всички граждани. Всички заедно трябва да положим усилия във взаимно опознаване, приемане и уважение на културните особености и различия и, не на последно място, възпитание на младото поколение в универсални хуманни и морални качества и норми. И най-важното – голямото зло, наречено „Олигархия”, трябва да бъде премахнато от обществено-политическия живот в България. Заявяваме твърдо, че, водени от отговорност и дълг към българските граждани и Родината, ще отдадем всички сили за промяната и рестарта на разбирането за държавност. Мечтаем за една демократична, отговорна, свободна, толерантна и равноправна България, която да заеме достойно място сред развитите страни и да буди уважение в международен план.

Политика и морал вече звучат като взаимно изключващи се понятия. Може ли де се върне доверието на гражданите в морала на политиците?

Нашата партия, ние, кандидатите за депутати, поставяме морала най-високо в нашата политическа дейност. Нашата религия ни учи на справедливост и честност. Ние не противопоставяме исляма на християнството, защото  християнството учи на същото - на справедливост и честност. Вие можете да дадете примери, че невинаги спазваме тези морални норми. Сигурно ще бъдете прави. Това, което казвам, е, че ние поставяме изискванията на морала за наша главна политическа цел, към която се стремим. Ето защо основната ни битка ще бъде с корупцията или казано на български – с кражбите. Това е неморално, някои хора забогатяха с награбено, докато огромната част от народа тъне в бедност. Нямам, разбира се, предвид тези, които с честен труд, умения и предприемчивост забогатяват, дърпайки икономиката ни напред. Ето защо ние искаме да се промени Конституцията и законодателството, така че съдебната система да стане наистина гарант на справедливостта и честността. Това означава възстановен баланс и взаимни проверки на трите вида власти – правителството, парламента и съда, както и гарантиране на независимостта на техните действия. Това означава гарантиране на избор на независими и безпристрастни членове на Висшия съдебен съвет, който отговаря за кадровата политика в съдебната система. Ще настояваме да се промени Законът за обществените поръчки, така че конкурсите за възлагане на обществени поръчки да се провеждат честно, без политическо и административно вмешателство и най-добрите да ги печелят. Нас ни е срам, че България се ползва с име на корумпирана държава в Европа –  с име на крадлива държава. Ще се борим доброто име на България да бъде възстановено.

Какво искате да направите за българските граждани?

Ние поставяме човека в центъра на нашата политика. Наша основна цел е човекът да има добри условия за духовен и физически живот, за труд и развитие. Ние искаме нашите деца да растат здрави и образовани и да имат условия за развитие. Ние не разбираме демографското развитие на нацията като механичен прираст на броя на населението. Защото за какво ни е броят на хората да се увеличава, когато много от тези хора са болни и необразовани. Без образовани и здрави граждани страната ни е обречена на упадък. Излизането от демографската криза е здраво обвързано с гарантиране на добро здравеопазване и добро образование за всички български граждани. Ето защо ние искаме бюджетът на здравеопазването и бюджетът на образованието да се увеличат, като и в двете области се правят необходимите инвестиции за модерна и ефективна материална база и за подготовка на медиците и педагозите. Трябва да се престане на пациентите да се гледа като на клиенти. Без добро образование, без придобити знания и умения е невъзможно развитието на човека, на неговата социална реализация и интеграция. Ние искаме да бъде осигурена пълна защита на духовния и културен живот на всеки човек, на неговата религиозна, етническа и езикова идентичност. Ние ще провеждаме такава политика, която да не допуска разделението, отчуждението и противопоставянето на хората на религиозна основа. През вековете мюсюлмани и християни сме се научили да живеем заедно и това безценно богатство трябва да се пази и занапред.

Необходима ли е нова политика към местното самоуправление?

Европейският опит учи, че общините играят водеща роля за социалното и икономическото развитие на селищата на тяхната територия. В края на 2016 година беше проведено сред мюсюлманите в страната представително социологическо изследване, от екип на НБУ и агенцията Алфа рисърч. Три четвърти от анкетираните са отговорили, че  не виждат перспектива за младите хора в селището, в което живеят. Ние искаме радикална промяна в политиката към местното самоуправление. У нас бяха провалени всички опити за изработване на обективна и справедлива система за формиране на бюджетите на общините. В резултат на това ножицата между богатите  и бедните общини става все по-голяма. Не е правилно общините да получават държавни субсидии в зависимост от това дали кметът е от управляващата партия, или не. Финансовата зависимост на общините от отпусканите субсидии е основен механизъм за тяхното политическо подчинение.

Как могат да се променят нещата в това отношение?

Ние искаме да се осигури финансова самостоятелност на слабо развитите общини, каквито са повечето в Родопите и Пиринския край. Само тогава същите общини ще могат да решат въпросите с ремонтирането, подобряването и  изграждането си, когато е необходимо.

Проводник ли е ДОСТ на интересите на Турция в България?

Нас ни обвиняват незаслужено в това. Говорят, че сме партия на Ердоган. Това е клевета. ДОСТ е национална българска партия, която има за своя програмна цел да допринася единствено за българския държавен интерес. Нека тези, които ни клеветят, да посочат една наша позиция, едно наше действие, което да е в противоречие с интересите на България.  Да не би в интерес на Ердоган ние се борим срещу диктата на сараите? Разбира се, мюсюлманите в България са свързани с исторически, родствени, религиозни и културни връзки с Турция. Там живеят стотици хиляди наши роднини. Турция е наш съсед, който е член на НАТО и е кандидат за член на ЕС. Ето защо нашата стратегическа позиция е, че българският национален интерес изисква нашата страна да поддържа и развива добросъседски отношения с Турция, да развива културно и икономическо сътрудничество с нея. Трябва да се отчете, че започналата през 2011 г. гражданска война в Сирия допринесе за усложняването на вътрешната обстановка в самата Турция и особено в нейната югоизточна част. Срещу законното, избрано по демократичен път, правителство през юли миналата година избухна опит за преврат, който беше потушен със силата на целия народ. В продължаващата сложна обстановка ние желаем на нашата съседка да реши своите проблеми в името на демокрацията и да съхраним традиционно добрите отношения между нас.

Много често депутатите, прекрачвайки прага на парламента, след това забравят за своите избиратели. Жителите на Благоевградска област могат да дадат много такива примери. Вие ще дадете ли дума, че това няма да се случи независимо дали ще станете депутат, или не?

Никога няма да допусна подобно нещо да се случи, защото те за мен са братя. Аз ще бъда винаги техен представител и никога няма да ги предам. Ще бъда техен брат. Затова искам да ги призова да гласуват за този, който е един от тях, който разбира проблемите им и защитава интересите им. Всяка седмица ще посещавам една от общините в Благоевградска област и ще бъда сред хората, които ще представлявам. Ще посещавам многократно всяко село, всяка махала, всеки дом. Искам да вляза в домовете им, да пием заедно кафе, да спечеля сърцата им. Ще бъда близо до проблемите, болките и грижите на всеки един жител на Благоевградска област.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.