Продължителността на живота в Благоевградско е 76 години

Баба Зоя от Карналово, снимка: Infomreja.bg

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 75.9 години, или с 0.1 години повече спрямо предходния период 2015 - 2017 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-висока от средната за страната - 74.8 години.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.4 години, докато при жените е със 7.2 години по-висока - 79.6 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с - 1.2 и 1.0 години.

В периода между 2008 и 2018 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Благоевград е нараснала с 2.0 години. Както при жените, така и при мъжете тя се увеличила с 2.0 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2007 – 2009 г. и 2008 – 2010 г.  - 7.4 години, а най-малка в периода 2011 - 2013 г. - 6.6 години в полза на жените.

За периода 2016 - 2018 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот е най-висока в област Кърджали и София (столица) - 76.6 години, а най-ниска в област Монтана - 72.7 години. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6.0 години).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g
loading...