Горските пожари в ЕС са унищожили близо 178 000 хектара гори и земя

Снимка: Infomreja.bg

В Швеция сезонът на пожарите е бил най-тежкият

Днес Европейската комисия публикува изданието за 2018 г. на своя годишен доклад за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка. Според доклада през миналата година горските пожари в ЕС са унищожили близо 178 000 хектара гори и земя. Въпреки че това е помалко от една шеста от площта, пострадала през 2017 г., и по-малко от дългосрочните средни стойности, пожарите са засегнали повече държави от когато и да било.

Във връзка с това комисарят по въпросите на околната среда Кармену Вела заяви: Горите са от жизненоважно значение за усилията ни да се справим с критичната климатична и екологична ситуация. Те са белите дробове на планетата и животоподдържаща система, която приютява 80 % от биологичното ѝ разнообразие. Днес обаче те са застрашени в невиждана степен. По целия свят бушуват опустошителни пожари и всеки час губим горски площи с размерите на 800 футболни игрища. С неотдавнашните си мерки против обезлесяването Европейският съюз показа, че е готов да си сътрудничи с партньорските държави за опазване на горите на негова територия и по света чрез инвестиции за предотвратяване на горските пожари.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич, който отговаря и за Съвместния изследователски център, добави: Променящите се метеорологични условия, свързани с изменението на климата, засилват опасността от горски пожари по цял свят. Ние сме длъжни да вземем мерки и да полагаме по-енергични усилия, за да станат горите ни поустойчиви на по-топъл и по-сух климат. Доказателствената база, която осигурява Съвместният изследователски център, ни позволява да се насочим към най-ефективните начини за предотвратяване на горските пожари, за да опазим както биологичното разнообразие, така и качеството на живот на нашите граждани.

Основни констатации

През миналата година Европейската информационна система за горски пожари е отбелязала найголям брой пожари с площ 30 и над 30 хектара в Италия (147 пожара, изгорели 14 649 хектара), Испания (104 пожара, изгорели 12 793 хектара), Португалия (86 пожара, изгорели 37 357 хектара), Обединеното кралство (79 пожара, изгорели 18 032 хектара) и Швеция (74 пожара, изгорели 21 605 хектара).

1. В Швеция сезонът на пожарите е бил най-тежкият, откакто се водят записи. Пострадалата площ (над 21 605 хектара) е втора по големина в ЕС, което е необичайно за северна държава. Въпреки че Португалия отново е страната, в която пожарите са засегнали най-голяма площ, през 2018 г. тази площ е значително по-малка от пострадалата през 2017 г. и е най-малката за последните 10 години.

 2. В уязвими екосистеми от мрежата „Натура 2000“, в които живеят няколко застрашени растителни и животински вида, жертва на пожарите са станали 50 000 хектара, което представлява 36 % от общата изгоряла площ през 2018 г.

3. Въпреки че в Централна и Северна Европа изгорялата площ е по-малка в сравнение с предходните години, през по-голямата част от лятото там температурите са били над средните. Това е създало условия за възникването и разпространението на горски пожари, които са причинили големи икономически и екологични щети.

През 2018 г. Механизмът на ЕС за гражданска защита е бил активиран пет пъти, за да се реагира на горските пожари в Европа: в Швеция, Гърция, Латвия и Португалия. През лятото са били мобилизирани общо 15 самолета, 6 хеликоптера и над 400 пожарникари, като в подкрепа на засегнатите държави Европейският съюз е финансирал 1,6 милиона евро от транспортните разходи. Освен това по искане на държавите членки в рамките на програмата „Коперник“ са изготвени над 139 сателитни карти на горски пожари. ЕС също така е изпратил експерти по защита от горски пожари, които чрез мисия за превенция и подготовка да помогнат на Португалия да укрепи капацитета си да се справя с горските пожари. IP/19/6176 През март 2019 г. ЕС модернизира своя Механизъм за гражданска защита и стартира програмата rescEU за подобряване на защитата на гражданите от бедствия и овладяване на нововъзникващи рискове в Европа и извън нея.

През лятото на 2019 г. ЕС създаде преходен флот от противопожарни въздухоплавателни средства и вече го използва два пъти за борба с горски пожари — в Гърция и в Ливан. Освен това през юли в свое съобщение Европейската комисия призова за по-енергични действия на ЕС против обезлесяването и деградацията на горите и се ангажира с по-нататъшни действия, включително превръщането на Европейската информационна система за горски пожари в световно средство за мониторинг на горските пожари.

В изданието за 2018 г. на годишния доклад за горските пожари се отбелязва също така, че през 2019 г. поради сухото, ветровито и необичайно топло време сезонът на горските пожари е започнал рано. Само до месец март техният брой е бил по-голям, отколкото средния целогодишен брой през последното десетилетие. Много пожари са възникнали в планински райони, критични пожари е имало в делтата на река Дунав. Контекст Докладът за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка през 2018 г., изготвен от Съвместния изследователски център — научния и експертен център на Европейската комисия, съдържа подробен анализ на горските пожари през 2018 г., включително доклади за отделните държави. В него са използвани данни от създадената в рамките на програмата „ Коперник“ Европейска информационна система за горски пожари, както и данни от 33 държави, членуващи в Експертната група по горските пожари.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g