Гоцеделчевският природозащитник Димитър Попов за трета година e доброволец в кампанията „Дари себе си“

Снимки: Димитър Попов

Председателят на Българското дружество за защиа на птиците, клон Гоце Делчев, Димитър Попов, за трета поредна година се включи в доброволческата кампания за охрана на гнездата на египетските лешояди - сезон 2018, която се провежда в момента в района на град Маджарово.

И тази година Попов по време на кампанията „Дари себе си" охранява същото гнездо на лешоядите край Маджарово, над което бдеше и по време на миналогодишната кампания. Той съобщи, че излюпените това лято в гнездото лешоядчета са две за разлика от 2017 г., когато е било само едно.

Негов помощник и съответно охранител е прекрасното му куче Мравчо, което природозащитникът доброволец взе със себе си. Още един помощник в кампанията „Дари себе си" от Гоце Делчев работи тази година в екипа на Димитър Попов. Това е Иван Хаджиев, който отговаря за продоволствената сигурност.

Един германски придодозащитник и още една жена българка също са сред доброволците край Маджарово. Те охраняват гнезда на разстояние 10-15 км един от друг, каот най-отдалеченото гнездо е това на Попов.

Кампанията „Дари себе си" традиционно се организира от Българското дружество за защита на птиците. Целта е опазване живота на всяко малко египетско лешоядче, защото това е от ключово значение за подсигуряване бъдещето на вида у нас.

България в момента приютява около 35 % от популацията на египетския лешояд на Балканите, но установената тенденция в страната е повече от тревожна. За последните 30 години броят на редкия вид е намалял с цели 80 %, съобщи Димитър Попов пред ИНФОМРЕЖА.

Той допълни, че тази година установените двойки египетски лешояди са над 24, а охраната на гнездата им минимизира риска от безпокойство в периода на мътене. След излюпването на малките се наблюдават гнездата, за да се предотврати случайно падане или неуспешен опит за летене на новите малки лешоядчета.

По време на кампаниите "Дари себе си" са предотвратени доста случаи, при които са спасени новоизлюпени птици от доброволците.

Египетският лешояд е световно застрашен вид, включен в Червения списък на IUCN в категория „Застрашен“. Световната популация на вида се оценява на 21 000 – 67 000 индивида с нестихваща тенденция към намаление.

Строго защитен от Бернската и Бонската международна конвенция, както и от Конвенцията по международна търговия със защитени видове от дивата флора и фауна (CITES). В миналото египетският лешояд е бил повсеместно разпространен на територията на България и Гърция с многобройна численост.

Днес Балканският полуостров приютява по-малко от 90 двойки. Видът е включен в Червената книга на България и е под опеката на Закона за биологичното разнообразие.

 

КОМЕНТАРИ

Смях21:27 - 11.08.2018
Последния Египетски лешояд е фотографиран в Родопите през 2003 година.
Смях21:25 - 11.08.2018
Египетски лешояд няма от 1998 година в Благоевградска област. През 2001 в района на Годешево имаше двойка която в последствие загнезди в Гърция.
Код за сигурност, въведете кода 2xf
loading...