Европейският парламент определи членството в парламентарните комисии

Снимка: Infomreja.bg

В сряда, евродепутатите гласуваха относно числения състав на 20-те парламентарни комисии и 2-те подкомисии. Техният състав беше потвърден от политическите групи по-късно същия ден.

След гласуването в пленарна зала в сряда, деветият законодателен мандат на Европейския парламент запълни комисиите и подкомисиите със следния числен състав (таблицата по-долу).

В таблицата може да намерите имената на 17-те български евродепутати, които ще бъдатпостоянни членове в 12 постоянни комисии и подкомисии на ЕП.

 

             Комисия

Числен състав

Членове от България

AFET

Външни работи

71

Александър Йорданов (ЕНП)

Сергей Станишев (С&Д)

Илхан Кючюк (Обнови Европа)

AGRI

Земеделие и развитие на селските райони

48

-

BUDG

Бюджети

41

-

CULT

Култура и образование

31

Асим Адемов (ЕНП)

Андрей Слабаков (ЕКР)

DEVE

Развитие

26

-

ECON

Икономически и парични въпроси

60

-

EMPL

Заетост и социални въпроси

55

Радан Кънев (ЕНП)

Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа)

ENVI

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

76

-

IMCO

Вътрешен пазар и защита на потребителите

45

Андрей Ковачев (ЕНП)

INTA

Международна търговия

41

-

ITRE

Промишленост, изследвания и енергетика

72

Ева Майдел (ЕНП)

Иво Христов (С&Д)

Искра Михайлова (Обнови Европа)

JURI

Правни въпроси

25

Ангел Джамбазки (ЕКР)

LIBE

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

68

Емил Радев (ЕНП)

Елена Йончева (С&Д)

REGI

Регионално развитие

43

Андрей Новаков (ЕНП)

Цветелина Пенкова (С&Д)

TRAN

Транспорт и туризъм

49

Петър Витанов (С&Д)

AFCO

Конституционни въпроси

28

-

PECH

Рибно стопанство

28

-

PETI

Петиции

35

Радан Кънев (ЕНП)

Емил Радев (ЕНП)

FEMM

Права на жените и равенството на половете

35

-

CONT

Бюджетен контрол

30

Цветелина Пенкова (С&Д)

DROI

Права на човека (подкомисия)

30

 

SEDE

Сигурност и отбрана (подкомисия)

30

Елена Йончева (С&Д)

 

Правила относно състава на комисиите

Според Правилника за дейността на ЕП (член 199 бе изменен при последното преразглеждане), съставът на неговите комисии и подкомисии трябва, доколкото е възможно, да отразява състава на Парламента.

Пропорционалното разпределение на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото съответно цяло число, като Председателският съвет (т.е. председателя на ЕП и лидерите на политическите групи), отговаря за разрешаването на спорове сред групите свързани с пропорционалната тежест.

Политическите групи и независимите членове решават вътрешно кого да определят за всяка комисия и подкомисия. Размяната на места между групи не е позволена.

Избрани членове на комисии

Няколко часа след гласуването, пленарната зала получи официално известие от политическите групи и независимите членове относно начина, по който ще бъдат представени в комисиите и подкомисиите. Председателите на комисиите и подкомисиите ще бъдат избрани на техните учредителните заседания.

Политическите групи следва допълнително да съобщят имената на заместник- членовете си в комисиите.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5
loading...