Как се борим с горските пожари в Европа?

Снимка: Infomreja.bg

Всяка година в Европа избухват опустошителни горски пожари, които унищожават хиляди хектари гори. И макар южноевропейските държави да са изложени на по-голям риск, нито една европейска държава не е застрахована срещу тях.

Когато горски пожар достигне такива мащаби, че държавата, в която е избухнал, не е в състояние да го потуши със собствени сили, при поискване може да бъде задействан Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз, с помощта на който да бъдe осигурена координирана реакция.

Съвместна и координирана реакция

Когато възможностите на дадена държава да се справи с разразили се горски пожари не са достатъчни, другите държави от ЕС често проявяват солидарност, като изпращат помощ под формата на самолети, изливащи вода, хеликоптери, противопожарно оборудване и огнеборци. На европейско равнище съществува структуриран начин за оказване на тази подкрепа.

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) е основното звено за спешно реагиране на Европейската комисия. След като Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз бъде задействан от засегната държава, ERCC координира помощта на европейско равнище и гарантира, че предоставената помощ е ефективна и ефикасна. По този начин Европейската комисия улеснява и съфинансира помощта, предоставена на засегнатата зона.

Борбата с горските пожари — нарастваща заплаха

През последните години станахме свидетели на множество смъртоносни пожари, които засегнаха държавите — членки на Европейския съюз. Стотици загинаха и бяха регистрирани щети на стойност няколко милиарда евро.

През 2017 г. Механизмът бе задействан 18 пъти за извънредни ситуации, свързани с горски пожари, в Европа. Португалия, Италия, Черна гора, Франция и Албания получиха помощ посредством Механизма за борба с горски пожари. Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз беше задействан и вследствие на искане от страна на правителството на Чили.

Това позволи на ЕС да помогне на Чили в борбата с най-големите горски пожари в историята му чрез подкрепа от Португалия, Испания и Франция, заедно с екип на ЕС за гражданска защита, съставен от деветима експерти.

През 2018 г. Механизмът бе задействан 5 пъти за борба с горски пожари в Европа — 2 пъти за Швеция и по веднъж за Португалия, Гърция и Латвия. Общо реакцията на ЕС включи 15 самолета, 6 хеликоптера, над 400 пожарникари и екипаж, и 69 превозни средства. Сателитното картографиране в рамките на услугата за управление на извънредни ситуации по програма „Коперник“ на ЕС беше задействано няколко пъти в отговор на извънредни ситуации, свързани с горски пожари.

Само през 2018 г. 139 сателитни карти помогнаха на органите на ЕС и държавите членки да идентифицират и оценят най-засегнатите места, да оценят географския обхват на пожарите и да направят оценка на интензивността и обхвата на щетите.

Подготвителни мерки и мерки за мониторинг за сезона на горските пожари през 2019 г.

Комисията засилва своя капацитет за мониторинг и координация като част от подготовката за сезона на горските пожари.

През лятото денонощният Координационен център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) на ЕС ще бъде подсилен с екип за подкрепа при горски пожари, съставен от експерти от държавите членки.

- Услуги и инструменти за мониторинг на национално и европейско равнище като Европейската информационна система за горски пожари, която предоставя обзор на данните, събирани от

- MEMO/15/5411 държавите членки посредством националните програми за горските пожари. Редовни срещи с всички държави, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, преди сезона на горските пожари с цел обмен на информация за степента на готовност.

- Сателитната система „ Коперник“ на ЕС ще бъде използвана, за да се картографират извънредни ситуации, свързани с горски пожари.

- През последните месеци бяха проведени няколко полеви учения във връзка с горските пожари.

Това включваше полеви учения MODEX за гражданска защита при горски пожари с експерти и спасителни екипи от различни държави от ЕС и симулационни учения.

- В допълнение, редовни срещи с всички държави, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, преди и по време на сезона на горските пожари. Това помага да се осъществи обмен на информация за степента на готовност и рисковете от пожари. Освен това всяко лято експерти от държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, биват командировани в ERCC.

- Механизмът за гражданска защита на ЕС

Механизмът за гражданска защита на ЕС засилва сътрудничеството между участващите държави в областта на гражданската защита с цел подобряване на предотвратяването, готовността и реагирането при бедствия. Посредством Механизма Европейската комисия играе важна роля при координирането на реагирането при бедствия в Европа и света. Когато мащабът на извънредната ситуация надхвърля капацитета за реагиране на дадена държава, тя може да поиска помощ чрез Механизма.

Когато бъде задействан, Механизмът координира помощта, предоставяна от участващите в него държави. Като обединява капацитета и способностите за гражданска защита, той позволява да се осигури посилна и по-последователна колективна реакция. Към днешна дата в него участват всички държави — членки на ЕС, както и Исландия, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция.

От създаването му през 2001 г. Механизмът за гражданска защита на ЕС беше задействан в отговор на повече от 300 искания за подкрепа в ЕС и извън него.

Системата rescEU

ЕС създава противопожарен резерв за 2019 г. През март 2019 г. ЕС засили своето управление на риска от бедствия с цел по-добрата защита на гражданите от бедствия.

С усъвършенствания Механизъм за гражданска защита на ЕС беше създаден нов европейски резерв от способности („ резервът rescEU“ ), който на първо време включва противопожарни самолети и хеликоптери.

Чрез rescEU Комисията укрепва колективната способност на Съюза за предотвратяване, подготовка и реагиране при бедствия, които засягат нашите общества.

За да се гарантира, че Европа е подготвена за сезона на горските пожари, новото законодателство включва преходен период, през който участващите държави членки могат да получат финансиране в замяна на предоставянето на техните противопожарни средства на разположение на ЕС. Дългосрочната цел е да се добавят допълнителни способности и активи и в бъдеще да се изгради един дори още по-силен резерв rescEU. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2
loading...