Елхан Кълков, ДПС: Тръгвам към НС, за да защитя тютюнопроизводителите и земеделците с коренна промяна в законодателството

Снимка: ДПС

Елхан Мехмедов Кълков кандидат за народен представител от ПП ДПС. Той е роден на 26.10.1973 г. в с. Плетена. Завършва средно специално образование в строителен техникум - гр. Благоевград. Висшето си образование продължава в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където успешно завършва специалност „Публична администрация“ със специализация „Данъчна администрация“. През периода от 1994 до 2000 г. работи в Общинска администрация – Сатовча като строителен техник. От 2000 до 2003 г. е управител на общинска фирма „Стройинженеринг“ ЕООД - Сатовча. От 2004 до 2007 г. е стопански мениджър в ДДвС „Дикчан“ - Сатовча. От  2007 до 2011 г. кандидатът за депутат Елхан Кълков е председател на Общинския съвет в Сатовча, а от 2011 г. до момента е заместник-кмет на общината. Елхан Кълков е семеен, с две деца.

Г- н Кълков, след представителната Ви визитка, от която се вижда, че въпреки младостта Ви още след завършването на висшето си образование сте се наложили и сте поели пътя към успешна реализация, следва и логичният въпрос – защо се кандидатирахте за народен представител, какво е предизвикателството?

Влизам в тази кампания, воден от убеждението, че България има нужда от промяна и с достатъчно ясна и трезва преценка кое е най-важно за нашия регион в този момент и за десетилетие напред. А това е наложително, защото живеем в трудно и непредсказуемо време в глобален мащаб - нещо, което много хора дори и политици не могат да осъзнаят. Ако бъда избран, ще работя в пълна равнопоставеност и съдействие с кметовете на общините от областта. Познавам в детайли проблемите на гражданите в региона, както и формулата за тяхното решение.

Коя ще бъде Вашата сфера, в която имате намерение да се съсредоточите и защитавате в Народното събрание, за да помогнете и оправдаете доверието на гласоподавателите си и хората от Вашия регион и област Благоевград?

Основно тръгвам в посока защита на земеделците и по-специално тютюнопроизводителите с промяна в законодателството. Ниските изкупни цени създават несигурност и напрежение в сектора от години. Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов е председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн и като човек, който е в непосредствена близост до хората познава отлично проблемите в бранша и исканията на хората, а именно: да бъде заложено задължително начало и край на изкупната кампания, реален срок за сключване на договори, фиксирана дата - 15 февруари за раздаване на семената. Тютюнопроизводители настояват още да има вече и задължителен колективен договор между фирмите и сдруженията с участие на представители на тютюнопроизводителите и на земеделското министерство, за което ще работя и настоявам в 44-то Народно събрание, ако избирателите ми се доверят и ме подкрепят. За съжаление, политиката на Европа е да ограничава и спира, а не да насърчава отглеждането на тютюн, заради което съм решен твърдо да взема участие във всички дейности и мероприятия, които биха запазили производството на тютюн в Европа.

Каква ще е Вашата политика относно социалния статус на хората в региона Ви? Знае се, че много хора изкарват прехраната си с добив на скално-облицовъчни материали, известно е, че процедурите за придобиване на концесии са тежки и тромави, които представлява огромна пречка.

Да! Другият важен сектор, който ще защитавам, е регламентирането на облекчителен режим за хората – физически лица, които добиват скално-облицовачни материали. Трябва да се премахне дългата и мъчителна концесионна процедура, минаваща през Министерски съвет, като се предоставят правомощия на Общинските съвети за издаване на съответните разрешителни. Това е начинът да помогнем на хората. Предвид опита, който имам като заместник-кмет в община Сатовча с ресор „Строителство“, ако бъда избран, ще работя много сериозно и в сферата на регионалното развитие и благоустройството, като ще настоявам за по-леки в нормативната база при присъединяване на потребителите към битовите услуги – ЧЕЗ, ВиК, Газопреносни дружества, за децентрализация на изпълнителната власт, електронни системи, повече правомощия на общините, за да се избегне бюрокрацията, излишните пътувания и да се пести време и нерви на гражданите. Давам и конкретен пример - след издадено разрешително за строеж от общината, експлоатационните дружества - ЧЕЗ, ВиК и др., да са длъжни в двуседмичен срок да доставят услугите до съответния имот. Смяната на предназначението на земеделски земи в терени за строителство да се решава от съответните общински съвети в едномесечен срок от постъпване на заявление от физически или юридически лица. Аз съм категорично "за" стартиране и развитие на малкия и среден бизнес в населените места, защото това ще спомогне за намаляване на безработицата.

Вие познавате в детайли работата на общинските администрации. Кои са основните проблеми и затруднения пред местните власти и как според вас могат да се разрешат те?

На общините като местни органи на самоуправление и съответните общински администрации са възложени сериозни ангажименти, свързани с планирането, разкриването, финансирането и договарянето на социалните услуги, които се предоставят на територията им. В този сектор според мен пропуските са сериозни - липса на ясна оценка за нуждите от социални услуги на съответните групи от населението; липса на съдържателна и систематична методология за оценка на потребностите от социални услуги на населението във всяка община; липса на ясно регламентирани стандарти за качеството на отделните социални услуги, съобразени с тяхната специфика, както и на измерими индикатори за качество; недостиг на квалифициран и мотивиран персонал; недостатъчно ефективно сътрудничество и координация между държавните институции, местната власт, доставчиците на социални услуги и организациите, работещи с целевите групи; недостатъчно финансиране и ред други пропуски, които изискват бързи и спешни реформи, които ще дадат възможност за осъществяване на процесите на децентрализация и деинституционализация на социалните услуги в рамките на националната социална политика, както и изработените национални стратегически документи в тази посока.

Какви са Вашите идеи, г-н  Кълков, които ще отстоявате като народен представител относно дребното земеделие в община Сатовча и област Благоевград?

Имаме страхотни идеи за развитие на дребното земеделие в цялата област Благоевград, както и за държавни инвестиции за създаване на преработвателна промишленост в областта. Разбира се, не на последно място ще бъдат и ангажиментите ми в сферата на образование, здравеопазване, култура, спорт и туризъм. Победата на предстоящите парламентарни избори е важна и нужна за всички ни, за да реализираме промяната, която искаме за всички български граждани. Достоен живот за родителите ни, за децата ни, за нас!

На всички пожелавам успех на изборите!  Да бъдем единни и сплотени!  С № 9  „Да спасим България”!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.