Електроавтобуси, миене на улиците, филтри на комините - част от мерките за чист въздух в Благоевград

Снимки: Община Благоевград

Към настоящия момент няма наложена санкция на физически лица и фирми

Кметът на община Благоевград, Румен Томов, се срещна днес с представители на Инициативния комитет на протестно движение „Не искам да дишам сажди в Благоевград“ начело със Сергей Лазаров във връзка с поетия ангажимент за съдействие със справянето с един от най-важните проблеми за града – замърсяването на въздуха.

Срещата се състоя от 14:00 ч. в зала №5 в сградата на Община Благоевград. На нея присъстваха председателят на Общинския съвет - Андон Тодоров, директорът на дирекция „Планиране на инвестиционната дейности, строителство и екология“ инж. Венелин Трошанов, инж. Диана Стефанова - главен експерт „Еколог“, общински съветници, адвокат Злата Ризова и местни жители.

Градоначалникът даде яснота за предприетите основни мерки за справяне със замърсяването на въздуха. Той заяви, че  проблемите са систематизирани и се предприемат действия по компетентност.

"Искам бизнесът да работи законосъобразно. Не ми е безразлично дали промишлените обекти работят в норма. Аз живея в Благоевград и също дишам този въздух", подчерта той и допълни:

"До края на месец февруари така, както ви обещах на предходната среща, ще има позиционирани мобилни станции в района на промишлените обекти, за да могат жителите на Благоевград да имат достъп до тази информация 24 часа и да видят реалната ситуация“.

Кметът информира, че са предвидени средства за нови машини за миене на улиците, поддържане на чистотата в община Благоевград. За справяне със замърсяването на въздуха от натоварения транспортен трафик съвместно с Общинския съвет се предвижда въвеждането на електроавтобуси.

Сред основните мерки е издадената заповед за налагане на санкции на физически лица и търговци за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, сред тях излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил и други леснозапалими материали, при които се отделят вредни емисии в атмосферата.

За физически лица глобата е в размер от 500 до 3000 лв. На еднолични търговци и юридически лица ще се налага санкция между 1 400 и 4000 лв.

Към настоящия момент няма наложена санкция на физически лица и фирми. Сред приоритетите е преминаване към отопление на газ, постепенно въвеждане и монтиране на филтри на комините.

Инициативният комитет постави проблеми за дейността и използваните съоръжения, липса на охлаждаща инсталация в ТЕЦ „РУБИН 08“. Според изказването този обект замърсява въздуха в Благоевград. Думата взе и представител на фирма „Ванико“, която се намира в съседство на същия обект.

Инициативният комитет настоява за предприемане на спешни мерки: чист въздух и да не се замърсява околната среда.

Кметът обяви, че ще се организира съвместна среща с регионалните органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, за предприемане на мерки за чист въздух.

"Не мислете, че на мен ми е безразлично за проблемите в този град", заяви в края на срещата кметът инж. Румен Томов.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...