Екипът на СЮЗО взе участие в Четвърта партньорска среща по проект за социалното предприемачество в гр. Терми, Гърция

Снимка: СЮЗО

Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

В рамките на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на 14.05.2019 година в гр. Благоевград се проведе Четвърта партньорска среща.

Домакин на срещата бе Сдружение ЮНИ ПАРТНЕРС, партньор по проекта,  а участие взеха и екипите на партньорските организации: Община Терми, като водещ партньор по проекта и Сдружение на Югозападните общини като партньорска организация по проекта.

На срещата бях представиха резултатите към момента от изпълнението на проекта, като беше отчетено изпълнение на дейностите в рамките на заложените срокове и не е необходимо удължаване на срока.

Срещата приключи с обобщаване на постигнатото към момента и набелязване на следващите цели до финалното изпълнение на проекта.

За повече информация относно целите и дейностите на проекта, моля посетете адрес:www.act-social.eu

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2
loading...