Екип от СУ – Сатовча, участва в научнообразователен фестивал

Снимки: Личен архив

На форума беше обменен ценен опит и бяха споделени идеи

Преди броени дни в София се състоя  четвъртото поредно събитие, което бе организирано с идеята да се съберат на едно място образование, наука и бизнес, за да се подпомогне откриването и изграждането на следващото поколение български специалисти и учени, чиито умения и познания да бъдат достойни да се наредят до тези на най-големите умове в света. Това беше Национален научнообразователен фестивал „Намереното поколение“, първото издание за сезона, чиято основна цел бе да създаде мост между образование, наука, иновации, възможности, дигитализация, бизнес и предприемачество. В основата на форума е проектът „Апетит за образование чрез практика“ с организатори Габриела Григорова и Георги Иванов, с институционалната подкрепа на МОН.

Под един покрив се събраха над 100 участници от различни населени места и професионални сфери. Те показаха дейността си на практика и разказаха повече за своя опит, вдъхновение, история и пример. Сред тях бяха  г-н Джеват Дунчев – директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – Сатовча, и учениците от 9б с класен ръководител - г-жа Райка Славчева.
Специален гост на откриването в съботния ден, 25-ти януари, бе българският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж - Мария Габриел. Тя откри събитието с благодарствени слова, поздрави екипа на "Апетит за образование чрез практика" и пожела успех на всички, чиято основна цел, мисия и призвание са науката и образованието, иновациите и развитието на младото поколение в динамичното ежедневие на 21-ви век. Освен комисар Мария Габриел, сред официалните гости бе и заместник -министърът на образованието и науката, инж.Таня Михайлова.

Водещ на събитието бе добре познатият на всички от телевизионния екран Александър Кадиев.
Практическият модул се състоя под формата на иновативни работилници, демонстрации, експерименти, практически занимания.
Г-жа Райка Славчева и учениците от 9 б клас демонстрираха иновационни методи в образователния процес – метода „шестте мислещи шапки“ на Едуард де Боно, в съчетание с метода на мисловните карти, метода на учебните проекти, четящото дърво, дърво на решенията и интегриране на информационно-комуникационните технологии като образователен ресурс в обучението по френски език.
Лекционният модул бе насочен към учителите и обучителите под формата на лекционна част, чиято основна цел бе повишаване квалификацията на учителите и интегриране на доказани, работещи методи в преподаването.Те повишиха знанията, уменията и компетенциите на участниците.
Третият модул, но не на последно място по важност, бе национално обсъждане на иновациите в образованието. В него взеха участие г-жа Райка Славчева и учениците Кристиян Джилджов и Сайрет Мейзинев. Всяко предложение, методика, идея или подход бяха документирани от протоколчик, а след това споделени с останалите присъстващи. За всеки участник ще бъде изготвен наръчник за учителя, който може да бъде използван, споделян и да служи за пример.

Райка Славчева споделя: „Фестивалът имаше не само научнопрактическа насоченост. Той даде възможност за отворени лекции, дискусии, обмен на опит, полезни практики и контакти. Останахме възхитени от интересните неща, които научихме, обменихме добри идеи и създадохме полезни партньорства.
Всички участници получиха сертификати.
Участието ни във фестивала е дейност по проект „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.