Над 60 милиона лева е проектобюджетът на Община Благоевград за 2018 г.

Снимки: Община Благоевград

Община Благоевград проведе публично обсъждане на проекта на бюджет 2018, който е в размер на 60 044 517 лв. Той бе представен от заместник-кметовете Иво Николов, Христина Шопова, Емилия Тунева и Зорница Кралева, директор Дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ Антония Методиева, както и началник отдел „Финанси и Бюджет“ Стояна Иванова.

По време на срещата кметът д-р Атанас Камбитов изслуша мнения и предложения на граждани и пое ангажимент да бъдат разгледани и по възможност включени в бюджета за 2018 година.

С повече от 2 милиона лева от предходната година са заложени в тазгодишния бюджет. „Общата стойност на проекта на бюджет и инвестиции на община Благоевград става 60 044 517  лв.“, каза зам.-кметът по икономика и финанси, Иво Николов.

По време на дискусията стана ясно, че той е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2018 година, наредбите, приети от Общински съвет- Благоевград, тенденцията в развитието на собствените приходи.

В изнесения доклад ясно се отчита прираст в различните дейности. Средствата са разпределени за делегирани държавни дейности - над 33 милиона лева или с 4 милиона повече в сравнение с началния бюджет за 2017 година, и за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – близо 27 милиона лева.

И тук се отчита увеличение с 1 милион лева спрямо предходната година. Предвидените средства в проектобюджета са разпределени по функции. С най- висок ръст са дейностите по образование, съответно с 18 % и здравеопазване, с 27 %, като се отчита увеличението на минималната работна заплата, което влезе в сила от 1 януари тази година.

Средствата за издръжка на делегираните държавни дейности в бюджета за 2018 година са в размер на 33 169 117 лв., като е отчетен ръст от 15,8 %. 12%  е ръстът в направление „Култура“ и „Общинска администрация“. 

В приходната част на проекта за финансиране на местни дейности са заложени 26 875 400 лв. Към настоящия момент е извършен анализ на събираемостта на приходите, който показва очаквано изпълнение на планираните за 2017 година местни приходи и преизпълнение на приходи от имуществени данъци, постъпления от продажби на сгради и други общински такси.

Както обеща кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, в проекта на бюджет 2018 е включена и улица “Възрожденска“. Жителите, които присъстваха на срещата, лично благодариха на кмета за спазеното обещание. Във връзка с безопасността на жителите и гостите на града, още едно обещание е спазено от кмета д-р Атанас Камбитов и през новия бюджетен период предстои да бъде поставена светофарна уредна на входа на кв. „Струмско“, както и на ул. „Славянска“.

„Проектът на Инвестиционната програма на община Благоевград за 2018 година включва още  изграждане на спортни площадки в двора на СОИУЧЕ, както и на XI ОУ, ремонт на дневен център за пълнолетни лица с увреждания на ул. „Скаптопара“ № 26, газифициране на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Зорница“, както и на защитено жилище на ул. „Славянска“.

Сред заложените обекти още са изграждане на част ВиК на ул. „Руен“, ул. „Независимост“, „Съединение“, ул. „Черно море“, „Роден край“ както и реконструкция на „ВиК“ мрежи на ул. „Марица“ и инженеринг на ул. „Търново“, каза зам.-кметът Иво Николов. Той допълни, че в част „Изграждане на инфраструктурни обекти“ са включени ул. „Илинден“- II с. Рилци, част „Пътна“, ул.“ Черно море“, „Владая“.

Ще бъдат благоустроени и улиците „Яне Сандански“ в село Покровник, „Панайот Хитов“, ул.“ Хан Крум“ и районът на зоопарка, граничещ с тях по части „Пътна“, „Съоръжения“, „ВиК“, „ОУ“ , „ВП“ и „Озеляване“.

По време на общественото обсъждане в сградата на Община Благоевград  присъстваха заинтересовани лица, представители на бизнеса, политически партии, НПО, институции и граждани.

Мнения и предложения относно рамките на бюджета могат да бъдат входирани в Деловодството на Община Благоевград до неговото внасяне за разглеждане на сесия на Общински съвет.

Всеки желаещ гражданин може да се запознае с проектобюджета на Община Благоевград за 2018, който е публикуван на сайта на Община Благоевград – www.blgmun.com, раздел „Икономика“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5