Доброволно пенсионно осигуряване? Защо не?!

Оплаквате ли се от високите осигурителни вноски? Заплата голяма, удържат ви осигуровките и накрая остатъкът не ви удовлетворява!

Не може и дума да става да внасяте допълнителни осигуровки по собствено желание. А замисляли ли сте се какви ползи бихте получили от едно такова допълнително осигуряване?

Май отговорът е НЕ.

Ние от Счетоводна къща „Крестън БулМар - Кюстендил” ще ви дадем малко полезна информация, за да ви запознаем с плюсовете, които може да получите.

 

    * Що е то допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава възможност за придобиване на допълнителна пенсия. Тази пенсия е независима от пенсията от Държавното обществено осигуряване и има за цел финансово подпомагане след пенсиониране.

    *  Защо да се осигурявам в доброволен пенсионен фонд?

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е спестяване, което се извършва чрез откриване на лична сметка, в която се натрупват вноските и доходността от управлението на средствата. Тази доходност е по- висока от лихвите по срочните банкови депозити. Може да се ползват данъчни преференции. Освен това, средствата на лицето не подлежат на запор.

    *  Кой може да се осигурява в такъв фонд?

Единственото възрастово ограничение е лицето да е навършило 16 години.

    *  Кой прави вноските за доброволна пенсия?

Осигурителните вноски могат да бъдат правени от работодателя на лицето, от самото осигурено лице или от т.нар. „друг осигурител”, т.е. лице, което не е в трудовоправни отношения с осигуряваното лице, както и комбинирано - от осигуреното лице и негов осигурител.

     *  Какви видове пенсии мога да получавам?

                Лична пенсия за инвалидност- изплаща се за срока на инвалидност, определен от лекарската комисия.

                Лична пенсия за старост - тя започва да се изплаща при навършване на възрастта за пенсиониране, но може да се   изплаща и пет години преди навършване на тази възраст.

      *  Кога мога да изтегля средствата си?

Средствата от личните вноски са на разположение на лицето за теглене по всяко време, но средствата от работодателя може да се ползват само при придобиване правото на пенсия.

    *  По каква сметка се натрупват средствата - обща или индивидуална?

Осигуряването е лично. Средствата са по Ваша лична сметка и не се позволява тяхното преразпределение между останалите осигурени лица.

    *   Какво се случва със средствата при смърт на лицето?

В случай на смърт на осигуреното лице, законните му наследници имат право да получават наследствена пенсия или еднократно изтегляне на натрупаните средства.

   *   Какъв ще бъде размерът на допълнителната пенсия?

Пенсията се формира от направените вноски и доходността от управлението им. Размерът на допълнителната пенсия ще зависи от срока, за който лицето е избрало да я получава.    

 

Не забравяйте, че за да живеете добре на старини, трябва да се погрижите за това на младини!

Счетоводна къща ” Крестън БулМар – Кюстендил ” може да ви помогне да изберете как, къде и по какъв начин да се осигурявате.

 

КОМЕНТАРИ

Ч. Стоянов19:18 - 03.12.2014
не зная
тони11:13 - 02.12.2014
Da be az ne gi podzenjavam
ина д.11:10 - 02.12.2014
Ами ние малко подценяваме тези неща.
Код за сигурност, въведете кода ae5