Директорът на СУ "Св. Кл. Охридски" - Слащен, Валери Шкодров: Честит патронен празник!

Бъдете здрави и продължавайте своя възходящ път!

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители, поздравявам ви с патронния празник на Средно училище „Св. Климент Охридски“, село Слащен!

През годините нашето училище се утвърди като авторитетна образователна институция, в която качеството на учебно-възпитателната работа е на високо ниво.

Успехите на учениците ни в урочната и извънкласната дейност, тяхното достойно представяне на състезания и олимпиади са нашата гордост.

Резултатът от ДЗИ в края на миналата учебна година беше много добър 4.78, което ни нарежда на второ място в Гоцеделчевски район и на шесто в област Благоевград.

Естествено продължение на този успех е приемането на седемдесет процента от завършилите училището във висши учебни заведения, където те ще следват за лекари, инженери и медицински сестри.

Високите резултати са плод на системния ученически труд под ръководството на преподаватели с висок професионализъм и всеотдайност.

За всичко това ви благодаря.

Бъдете здрави и продължавайте своя възходящ път, вдъхновявани от примера на големия книжовник - свети Климент Охридски!

 

Валери Шкодров

Директор на СУ „Св. Климент Охридски“, село Слащен

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.