Дипломанти на Лесотехническия университет започват стаж в ЮЗДП

Снимка: Infomreja.bg

Стажът се провежда и контролира от определен от директора на ЮЗДП наставник

Двама младежи, завършили факултет „Горско стопанство“ и „Стопанско управление” на Лесотехническия университет - София, започват платен стаж в Югозападното държавно предприятие. От началото на юни в продължение на 6 месеца те ще имат възможност да приложат на практика придобитите по време на следването знания и умения чрез изпълнението на задачи в реална среда. В първите дни на практическото обучение младежите извършват маркиране на подлежащите за сеч дървета в държавните горски стопанства в Благоевград и Катунци.

Програмата на стажантите е ориентирана към запознаване с основните направления в горскостопанската дейност. Това включва стопанисване и ползване в горите, маркиране на дърветата за сеч, запознаване с нормативната уредба, защита на горите от болести, вредители и пожари, ловностопанска дейност, лесокултурни дейности и упражняване на контрол и опазване на горите. Младите хора ще бъдат запознати също с целите и задачите на сертификацията по FSC стандарта.

Стажът се провежда и контролира от определен от директора на ЮЗДП наставник, който ще дава обратна връзка относно потенциала на двамата специалисти и придобитите умения по време на практическото обучение. След приключване на стажа, при показани добри резултати, ЮЗДП ще изготви препоръки, с които ще предостави възможност на младежите за последващо назначаване на постоянна работа в някое от териториалните поделения. 

 

КОМЕНТАРИ

данчо ментата18:23 - 04.06.2020
добре са се ориентирали копеленцата, на стаж при дамян дамянов, означава отсега печени мошенници, тези имат нюх към мангизите.
Код за сигурност, въведете кода 2xd