Димитър Попов, БДЗП-Гоце Делчев: 41-вото среднозимно броене регистрира близо 700 000 водолюбиви птици от 150 вида

Снимки: БДЗП-Гоце Делчев

Наскоро приключи 41-вото среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се проведе от 13 до 15 януари 2017 г. Преброяването имаше за цел да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици и местата, където те зимуват. Предварителните данни сочат едни от най-високите числености през последните години с регистрирани 686 762 индивида от над 150 вида. За приключилото успешно 41-во среднозимно преброяване на водолюбивите птици както в Гоцеделчевския регион, така и в цялата страна разговаряме с председателя на клона на Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев, Димитър Попов.

Г-н Попов, какво сочат предварителните данни от среднозимното преброяване на водолюбивите птици, което приключи преди дни?

Новините от проведеното преброяване са добри и мога да кажа оптимистични, защото предварителните данни от 41-вото среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България показват едни от най-високите числености, установени през последните години. Повече от 80 % от екипите използваха мобилното приложение SmartBirdsPro, разработено от БДЗП за събиране на данни за биоразнообразието. Благодарение на него още в понеделник бяха налични по-голямата част от данните, според които са регистрирани 686 762 индивида от над 150 вида.

Разкажете за читателите на ИНФОМРЕЖА как протече самата кампания по преброяването и за трудностите, които сервира природата както на вас, екипите, така и на птиците с ниските температури, заледяванията, силните ветрове и снежните навявания?

Трудностите наистина не бяха малко, но все пак ние сме калени хора и работим за каузата ни при всякакви климатични условия. Екипите трябваше да се справят с нелеките атмосферни условия в страната по време на преброяването. Оказа се, че всички по-малки язовири и рибарници бяха изцяло замръзнали поради задържалите се ниски температури от началото на месец януари.

Подобно беше положението и с язовир Доспат, където дебелината на леда на места достигаше 20-30 см. Знаете, че екип на Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев също участва в международното преброяване на зимуващите водолюбиви птици, което за нас е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата и в него на територията на страната участваха общо 41 екипа, които посетиха почти всички водоеми в страната.

В нашия екип имахме и ловен експерт, който ни оказа изключителна помощ по време на цялото преброяване. За наша радост не бяха констатирани нарушения на Закона за лова и не бяха регистрирани мъртви птици. Най-често наблюдаваните от нас видове бяха Обиновен мишелов (Buteo buteo) и Воден кос (Cinclus cinclus).

Тук е и мястото да благодаря за оказаното ни безценно съдействие от Изпълнителната агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна, Министерството на околната среда и водите, Съюзът на ловците и риболовците в България, ТП "ДГС Гоце Делчев" и ДЛС "Дикчан" - Сатовча. 

Обяснете с няколко думи за методиката, която се използва при преброяването, отчитането на популацията и динамиката в развитието на птиците?

Както знаете, благодарение на системния мониторинг, който експертите от дружеството правят всяка година, се натрупват данни, които по-късно служат за оценка на популациите на птиците и динамиката в тяхното развитие. Това ни показва какво се случва с различните типове местообитания и природата като цяло, защото птиците са сред най-чувствителните организми на планетата и реагират по различни начини, когато нещо се случва. Тези данни доста често се предоставят на институциите, за да помогнат при взимането на правилни решения. Да речем, в политиките на земеделието или за правилното ползване на природните ресурси, без това да причинява вреда на птиците и природата. 

Чуват се обаче и критики, насочени към вашата дейност. От какво според Вас са породени те и как ги приемате?

Наистина доста често нас, природозащитниците, ни упрекват и критикуват. Критиките обикновено са, че не си вършим достатъчно добре работата, но това се случва най-вече, когато се засегнат крупни бизнес интереси на определен кръг от хора. Тогава започват да ни наричат "зелена мафия" и какво ли още не. Всичко това се прави от въпросните заинтересовани кръгове, защото както природозащитниците, а вече и обществото започват да реагират адекватно срещу посегателствата срещу природата и земята.

Те станаха толкова жестоки, че се стига и до тежки катаклизми и необичайни природни явления, все по-често с белези, които показват, че отдавна сме преминали границата и сме нарушили природното равновесие. Такива са налице повече от 50 години. Достатъчно е да спомена само няколко от тях, които са добре известни на всички. Изтъняването на озоновия слой, топенето на арктическите ледове, изсичането на тропическите гори около Амазонка. Дори в момента някои европейски столици предприемат драстични мерки срещу замърсяването на въздуха. Ограничава се дори движението на определени автомобили.

В такъв случай каква трябва да е ролята на природозащитниците и как според Вас би било нормално тя да се възприема от обществото?

Точно такава трябва да бъде ролята на природозащитните организации според мен, да обединяват хората в името на природозащитата, само тогава ще имаме едно здраво и пълноценно общество, което най-накрая ще започне да цени природните прелести. Има светлина в тунела, тъй като напоследък, както казахте и вие, все повече хора вече ги е грижа какво ще се случва през следващите десетилетия и как ще живеят техните деца. Мисля, че природозащитните организации в България са достатъчно обединени и компетентни. Имат капацитет и възможност да направят всичко това. Такава е и мисията на Българското дружество за защита на птиците.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd