Димитър Чонгов към протестиращите в Ново Лески: Да духате супата!

Снимка: Infomreja.bg

За втора поредна сутрин жители на хаджидимовското село Ново Лески излязоха на протест срещу явната неправда, извършена от институциите по цялата верига. Деца и възрастни също скандираха в искане на ясен отговор.

Българо-гръцкото дружество след 9 години получи 25-годишна концесия за изграждане на кариера за добив на инертни материали и добив на мрамор. Това е причината за скандала.

Днес на протеста с куп документи, на които жители не повярваха и ги обявиха за нагласени, се яви и един от българските съдружници в дружеството - Димитър Чонгов. Той се държа със съселяните си арогантно, наричайки ги „прости хора“ и „неразбиращи нито от закони, нито пък и къде се намират“.

Думите на Чонгов бяха посрещани с възгласи, а присъстващите на протеста деца викаха: „Искаме чист въздух в селото!“ и „НЕ на кариерата!“.

„Жителите на селата Ново Лески, Копривлен и Мосомище, които ще бъдат засегнати от концесията, досега се съобразявахме с реда и закона. Последният ни шанс е изпълнителната власт в лицето на областния управител Бисер Михайлов, главния прокурор Цацаров, кметовете на населените места, Общината и съответните министерства да предприемат необходимите действия да ни защитят като извадят на светло цялата документация, за да се видят нагласените клаузи, довели до разрешаване на въпросната концесия, която ще засегне и хора на още населени места от региона ни“, коментира председателят на Инициативния комитет – Десислава Йованович.

Тя обясни, че рискът исканията им да потънат в административните дебри и договорът за концесия да бъде скоростно подписан са причина да излязат на улицата с надежда институциите да се задвижат и да спрат въпросната концесия, заради която, според протестиращите, са налети много пари.

Исканията на жителите са категорични, а именно: Министерски съвет и в частност Министерството на енергетиката да не подписва концесионния договор и да бъде поискана допълнително ОВОС, да се преразгледат документите, въз основа на които правителството „Орешарски“ е взело Решение № 499 за предоставяне на концесията.

Протестиращите не пропуснаха да коментират наглото и безпардонно поведение на концесионера. Ксерокопия с коментари на Чонгов и приятели, писани в социалните мражи с подигравки и унижения спрямо жителите на Ново Лески, обявили се против концесията, бяха раздадени на протеста от председателя на Инициативния комитет, Десислава Йованович.

„Това е брутално и просташко поведение на едни самозабравили се алчни хора, без каквото и да е възпитание, които мислят изключително само за личната си изгода. Възмутени сме и най-вероятно заедно с всички документи ще представим пред институциите тези копия", коментира разтреперан от възмущение възрастен човек.

Други пък коментираха, че наистина повечето от жителите на Ново Лески не са знаели къде се намират, щом като са избрали за кмет бащата на концесионера Димитър Чонгов.

В протокола от заседанието по Дело 13321 ясно е подчертано от юриста Градинаров, представляващ Министерски съвет, че преписката не е пълна и липсват документи. Срещу кариерата е организирана подписка, в която вече има над 1000 имена.

От Инициативния комитет предоставиха на ИНФОМРЕЖА копия от сипещите се в последните дни унижения и подигравки от страна на Димитър Чонгов в социалните мрежи към жителите на село Ново Лески.

„Искаме и настояваме за незабавна помощ от държавата. Вече има хора, изоставили овощни градини и други свои имоти, унищожени от запрашването, което генерира и в момента действащата в гаража на Чонгов. Той извършва дейност по обработка на мрамори и камъни, както и от депото му за инертни материали“, коментират от Комитета.

За деветгодишната сага в Ново Лески накратко.

„Пирин Кам” ООД – собственост на сина на бившия кмет на хаджидимовското село, Димитър Георгиев Чонгов, Костадин Георгиев Чакалов и двамата гръцки граждани - Мулакис Темистоклис Йоанис и Мулакис Георгиос Йоанис, иска да изгради кариера за добив на мрамори и инертни материали в местност, която се намира само на 500 м от село Ново Лески, на 1200 м от гоцеделчевското село Мосомище, на 1000 м от картотекирания минерален извор Топлица, на 50 метра от лозята и нивите на местни жители на Ново Лески, в които има и вилни постройки, на 30 м от плантация с пирински чай, за която вече има издадени немски и български сертификати за продукцията.

Кариерата е още и в непосредствена близост до защитени зони. Решението за предоставянето на въпросната концесия е взето от правителството „Орешарски“, 10 дни преди то да си подаде оставката. Решението е обжалвано от инициативен комитет, излъчен от Общо събрание на жителите на село Ново Лески.

И така със Съобщение № 87 от 2010 г. дружеството „Пирин Кам” ООД уведомява РИОСВ-Благоевград за инвестиционните си намерения. РИОСВ изпраща копие от писмото до кметовете на село Ново Лески и Община Хаджидимово. В момента на кореспонденцията кмет на село Ново Лески е Димитър Чонгов.

Всеки, който познава феодалния порядък, в който живеят местните структури на управление и жителите в региона, разбира какво значи това. Следващата стъпка по разписаната от закона процедура е кметът да уведоми  населението, каквото уведомление не е направено, не е вписано в регистъра на кореспонденцията на селото, а преписката липсва от кметството.

Установени са също редица пропуски при воденето на регистъра. Въпреки това тогавашният кмет на селото изпраща писмо до РИОСВ-Благоевград, в което се твърди, че от страна на жителите на селото няма възражения.

Следва Решение БД-74-ПР от 17.12.2010 г. на РИОСВ-Благоевград, в което е преценено и са изброени мотиви, че е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното намерение, поради вероятността то да окаже „значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите на животински видове, предмет на опазване на защитените зони“.

Мотивите на РИОСВ да се иска ОВОС са, че реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до промяна в състоянието на околната среда и значителна визуална промяна в състоянието на ландшафт, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете птици, предмета на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” и защитена зона BG 0001028 „Среден Пирин – Алиботуш”.

Според становището на РИОСВ, е необходимо да се направи подробна оценка и прогноза по отношение на възможните въздействия в резултат от реализирането на инвестиционното предложение върху населението на най-близко разположените населени места, а именно селата Ново Лески и Мосомище.

След депозирано възражение от „Пирин Кам“ ООД в РИОСВ-Благоевград, под № 12 от 04.01.2011 и жалба с вх. № 28 от 06.01.2011 г. обаче въпреки просрочения административен срок, РИОСВ с Решение БД-02-ПР/2011 от 11.01.2011 г. решава изведнъж, че няма нужда от ОВОС.

На 04.08.2014 г. Инициативен комитет внася жалба във ВАС – София, срещу Решение 499 на Министерски съвет. Образувано е дело 13321 от 2014 г., в което ищците искат отвод на председателя на съда поради основателни съмнения, че има предпоставки за необективност. Отводът е отказан, съдът не допука набирането почти на никакви доказателства и взема решение в полза на „Пирин Кам” ООД.

Инициативният комитет, естествено, обжалва пред петчленен състав на ВАС с Дело 10481 от 2015 г. Решението отхвърля Решение 499 на МС, като то не подлежи на обжалване.

В началото на септември 2016 г. обаче, Пирин Кам“ ООД внася във ВАС молба за отмяна на Решение № 5872 от 17.05.2016 г. на основание чл. 239 от АПК, в което твърдят, че са открили нови доказателства по делото, въпреки че в съдебните заседания са заявили, че нямат повече такива за представяне или събиране.

Образувано е ново Дело 12132 от 2016 г. с твърдението от страна на дружеството, че на новите доказателства в Община Хаджидимово са се натъкнали на части от преписката, които са приложили, изведнъж докато разчиствали.

Номерирането на заповедите, разлики в печатите и куп други нарушения предизвикват съмнение в Инициативния комитет, който прави искане до Община Хаджидимово и кметството в село Ляски във връзка с делото да му бъдат предоставени извлечения от кадастъра или копия от книгата за входяща и изходяща кореспонденция за датите от предоставените „нови” доказателства, а във възражението си до ВАС моли да бъде снабден с необходимите удостоверения, за да ги получи или съдът да изиска това.

В отговора от кметството на Ново Лески се казва, че няма данни в регистъра за съществуването на такива документи, а от Общината отказват достъп, като седемчленен състав на ВАС приема това искане като доказателство по делото, но не се предприема проверка за истинността на документите, не предоставя дори на член на Инициативния комитет необходимите пълномощия и уважава молбата за отмяна на решението като връща делото на петчленен състав за ново разглеждане.

Новото и поредно дело е образувано под № 3645от 2017 г.

Инициативният комитет е лишен от възможност да предостави пред съдебния състав писмени доказателства за неистинността на документите, въз основа на които решението е върнато за преразглеждане. От Община Хаджидимово също отказват достъп, а съдът не прави усилия да изиска копия от регистъра. Председател на съдебния състав е съдия Боян Магдалинчев, който е от Гоце Делчев.

Така преди дни, на 14.07.2017 г. в 17.00 ч., на сайта на ВАС е качена публикация, с която оставо в сила решението на тричленен състав на ВАС, с което се отхвърля искът на Инициативния комитет и оставя в сила решението на МС за предоставяне на концесия, заради което решение в Ново Лески започнаха протестите в селото и съседните села, които ще продължат до адекватната реакция на институциите към явно нагласената комбинация по веригата с българо-гръцкото дружество „Пирин Кам“ ООД.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
На преден план - Десислава Йованович - председател на Инициативния комитет, снимка: Infomreja.bg
Концесионерът Димитър Чонгов, снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Иван19:21 - 18.07.2017
Bravo na mitko chongov kadeto 9 godini ce bori za karierata u pecheli u skoro ste imame kariera v nasia raion u niama da sme 50 godini nazad
Nikolai19:11 - 18.07.2017
Kakvo vikate be bez da znaete kakvo stava!tazi firma ima 80 stanovista ot vsickhite ministerstav u ot vsickhite slyzbi ot kadeto e proverena u pecheli u delata v vyrxovnia syd.Heka da imame raboti mesta da rabotim u da opravim malko raiona ni s novo stroitelstvo.
абв18:07 - 17.07.2017
кой е Живков , да не е директора на селското онази мутра дето родители не искат да записват децата си в онова наркоманско училище
abc17:50 - 17.07.2017
Toi i jivkov e za edin matrak trqbva da mu se potarsi smetka i da bade uvolnen za neprilicnno podstrekavane no i toi e mutra kato upravlqvashite tai cne....
Abc15:54 - 17.07.2017
Ако сте забравили върнете се назад в годините и си спомнете кой е Чонгов крадени коли покъщнина мотори гуми части от европевропа но всички спахте тогава е честито ви
Код за сигурност, въведете кода ae5