Връчват дипломите на випускниците от Правно-историческия факултет

Снимка: ЮЗУ, архив

На 18 май 2018 г. (петък) от 13:00 часа в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2017 от Правно-историческия факултет.

Пред старта на своята професионална реализация са 382 дипломанти от специалностите „Право”, „Международни отношения”, „Публична администрация”, „Европеистика”, „Национална сигурност“, „История” и „Връзки с обществеността”.

Дипломите на отличниците ще връчи съдия Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. По традиция те ще получат и плакет от ректора на Югозападния университет, проф. д-р Борислав Юруков, за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.

Както всяка година, в рамките на тържеството по случай дипломирането, ще присъстват народни представители, представители на общинското и областното ръководство, съда, прокуратурата и органите на обществения ред, както и на културни, образователни и бизнес организации от града и региона.

Най-големият факултет в Югозападния университет вече повече от 25 години поддържа имидж на авторитетна образователна и научна институция с традиции.

Правно-историческият факултет все повече затвърждава своято място в европейското образователно пространство. Неговата дейност непрекъснато се интернационализира като следствие от успешното осъществяване на изискванията на Университетската магна харта, Сорбонската декларация и Декларацията от Болония за изграждане на ново европейско пространство на висше образование.

Правно-историческият факултет предлага възможности за усъвършенстване на уменията и развитие на специфични компетенции, за конструктивна работа в екип и защитаване на общественополезни каузи, за образование, което е в унисон с изискванията на пазара на труда. Паралелно с образоването във факултета се изгражда култура, която формира общност от личности не само в професионален, но и в общочовешки план.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2