Общинският съвет в Гърмен пред поредното си редовно заседание

Снимка: Infomreja.bg

То ще се състои на 3-ти декември

На 3-и декември Общинският съвет в Гърмен ще проведе свое редовно заседание. То ще се осъществи чрез видеоконферентна връзка. По същия начин преди това ще протекат и заседанията на постоянните комисии.

Заседанието ще започне с приемане на две наредби - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци  и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината.

Общинските съветници ще обсъдят и въпроса за кандидатстване на община Гърмен с проектно предложение „Текущ ремонт на здравна служба в село Огняново по проект “Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.

На заседанието ще бъде поставен и проблемът за закупуване на специализирана техника за отпадъци. Предложението е това да стане чрез ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Друг финансов въпрос е този за отпускане помощ на МБАЛ „Иван Скендеров“ в Гоце Делчев.

Не на последно място е необходимостта от допълване на годишната програма за управление на имотите – общинска собственост, за 2020 година на община Гърмен.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6