В Гърмен подготвят План за интегрирано развитие на общината през периода 2021 - 2027 г.

Снимка: Infomreja.bg

Всеки жител на общината може да участва в разработването му

На дневен ред в община Гърмен е подготовка на План за интегрирано развитие на общината през периода 2021 – 2027 година. В тази връзка общинската администрация се обръща към всички жители на общината, които искат да изразят мнения, да направят конкретни предложения и коментари.

На сайта на общината може да бъде попълнена специално съставена за целта анкета.

Въпросите, на които желаещите могат да отговорят, се свеждат до грижата и оползотворяването на природните ресурси на общината, качеството и обхвата на предлаганите социални услуги, качеството и обхвата на образователните и здравните услуги. Търси се мнението на гражданите и относно популяризирането на територията като туристическа дестинация. Важно е тяхното мнение и по въпросите за състоянието на пътната инфраструктура между Гърмен и съседните общини, на междуселищната инфраструктура на територията на общината и на междуселищния транспорт.

Друга група от въпроси искат оценка на състоянието на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в населеното място, където живее анкетираният, както и на сметосъбирането и транспортирането на отпадъците.

На вниманието на анкетираните са и въпросите: „Как оценявате развитието на населеното място, в което живеете (облагородяване, поддръжка и привлекателност)?“, „Как оценявате наличието и достъпа до културни и развлекателни дейности и събития?“, „Как оценявате наличието и достъпа до спортна инфраструктура?“, „Как оценявате икономическото развитие на територията?“

Важна е и оценката на нивото на сигурност и охрана в съответното населено място.

Въпроси касаят и оценка на доходите на съответното домакинство през последните 7 години, както и на възможността за намиране на работа на територията на общината.

Скалата за оценка е 5-степенна - много добра, добра, нито добра, нито лоша, лоша и много лоша.

Последният въпрос изисква да бъдат определени 7-те приоритета за развитие на община Гърмен. Отговарящите имат възможност за богат избор – от  опазване на природната среда и повишаване качеството на различните услуги до по-добро икономическо развитие на общината.

Анкетираните могат да дадат своите отговори на тел. 0882 96 67 75 или e-mail project_euro@garmen.bg.

 

КОМЕНТАРИ

michael smith18:13 - 17.01.2021
заеми СПЕШНА ОФЕРТА (Michaellawfirm80 @ gmail. com) Търсите ли поверителност на вашия бизнес? Заем за частни служители, заем за консолидация на дългове, необезпечени заеми, рисков капитал и др. Или заем ви е отказан от банка или финансови организации по някаква причина. Ние сме частни заемодатели, заемни компании и физически лица при ниска лихва от 2%. Интересувате ли се от частни? Свържете се с нас днес (Michaellawfirm80 @ gmail. Com) и вземете заема си днес. Michaellawfirm80@gmail.com
16:43 - 25.11.2020
А циганите кога ще ги интегрирате, а обещанията за премахване на камерите от общината, а безплатните детски градини??? И тнт. ???
Код за сигурност, въведете кода 2xd