Ръководството на Община Благоевград разговаря с местните доброволци

Снимки: Община Благоевград

Решават казуси и проблеми на Доброволното формирование

Днес в зала "22-ри септември" се проведе работна среща между община Благоевград и Доброволно формирование "Георги Измирлиев –Македончето" във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус и обявено извънредно положение в страната.

На срещата присъстваха кметът на община Благоевград инж. Румен Томов, заместник-кметът по сигурността Любен Милев, заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности д-р инж. Василиса Павлова, както и 14 души доброволци.

Кметът инж. Румен Томов се обърна към доброволците с думите:

"Община Благоевград е предприела всички възможни мерки на този етап, необходими за справяне с епидемичната обстановка. От 24 март 2020 г., стартирахме Кампания по набиране на доброволци. Тази инициатива е част от превантивните мерки, които се предприемат като подготовка за евентуален пик на епидемията в общината, затова отправихме апел за набиране на доброволци. Трябва да бъдем подготвени за извънредната ситуация, в която се намираме, за да можем да реагираме. Смятам, че каузата, за която се борим, а именно да останем здрави, е обща. На този етап община Благоевград не изпитва необходимост да потърси за съдействие Доброволното формирование. Но това не означава, че ако имаме нужда от помощ няма да се обърнем към Вас, напротив, ще го направим. Запознат съм с наличната документация в деловодството на Общината, която ясно посочва, че Вашето Формирование няма необходимата противоепидемична подготовка, която се изисква, за да бъдете адекватни на ситуацията, в която се намираме. Имате изкарани курсове за пожарна безопасност. Най-отговорно заявявам, че след приключване на кампанията по набирането на доброволци ще организираме курс, с подходящите специалисти, които да ви обучат. Разберете, че за да помагате на хората трябва да имате преминато специално обучение. Ние като община носим отговорност за Вас и здравето Ви.“

Заместник-кметът по сигурността Любен Милев посочи, че предвид числеността на населението на община Благоевград, се предвиждат 30 души доброволци.

"Според мен режимът за доброволците трябва да бъде облекчен! Има страшно много документи, които се изкискват, за да станете доброволец. Също така, предполагам сте запознати, че при включване в доброволно формирование доброволецът има право на обучение, застраховка, възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, възнаграждение при участие в обучения и практически учения, екипировка, отговаряща, в случая, на сегашната извънредна ситуация, в която се намираме“, каза Милев.

Членовете от Доброволното формирование разполагат с противопожарна екипировка и то само няколко човека от тях. Имат налични гащеризони, шуби, каски, очила, маски и колани, но липсват сертификати за качество и стандарт. Те потвърдиха, че нямат изкарани обучителни курсове за противоепидемична обстановка. Не разполагат с документи, всъщност липсват такива от 2015 г. насам.

Също така стана ясно, че липсва документация за отчетност, редовност и изкарани обучителни курсове на формированието. Явор Хаджиев сподели, че имат персонален идентификационен номер и копие от договори, но не отрече липсата на документация в общината, за която отговаря прекият им ръководител – Любен Терзийски.

Друг проблем, който се дебатира е отсъствието на задължителните обучителни курсове, които ръководителите на доброволните формирования организират на всяко тримесечие. Доброволните формирования могат да участват в провеждането на обучения за защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации като част от подготовката им. Не стана ясно с колко членове разполага Доброволното формирование, тъй като има отказали се или назначени на държавна служба.

Зам.-кметът Любен Милев посочи необходимостта от избор на заместник-ръководител на формированието, тъй като Л. Терзийски е в болничен. Юристът Теодор Тошев каза, че е редно общинска администрация да определи зам.-ръководител на Формированието и също би било редно заместникът да бъде човек от доброволците, защото има пряк контакт с членовете. Любен Милев посочи, че ще разговаря с ръководителя на Доброволното формирование и ще обсъдят най-удачната кандидатура и предложи на доброволците да изберат отговорник от членовете, който да съдейства и да бъде в помощ.

"Чакаме Вашият отговор! Общината ще потърси Вашата помощ. Ще направим необходимия обучителен курс, през който да преминете. Ще Ви направим застраховки, защото нямате такива. А ние носим отговорност за Вас и Вашето здраве“, каза Любен Милев.

Заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности д-р инж. Василиса Павлова, която е и ръководител на Оперативния кризисен щаб в Благоевград, сподели, че ресурсите на Ообщината са ограничени и затова в момента се използват кадри, които имат необходимия ценз и познания – медицински сестри от Детски градини и ясли, психолози, служители от БЧК, социални работници.

"Община Благоевград е запозната със прилежащите й структури и доброволческо Формирование. Общината е "в час“ със случващото се. Не сме потърсили Доброволното формирование, защото на този етап за обща радост нямаме нужда от доброволци. Засега се справяме с кадри от общинските звена. Проверила съм цялата деловодна система на Общината. Липсват документална следа за обучения, екипировка, застраховки, медицински документи, договори. Липсват дори заявления за това, че искате да бъдете доброволци. Ще помоля, ако имате входящи номера на вашите заявления и договори, да ни ги предоставите. В интернет пространството сте коментирали, че освен вашето писмо има и такова писмо и от Общински съвет.

Проверили сме - няма такова! Ще Ви помоля в тази напрегната епидемична обстановка да напрягате ситуацията и да не разпространявате невярна информация. Трябват ни документи, за да определим точната бройка доброволците във Формированието и да знаем с колко още нови такива да допълним необходимия състав от 30. Искаме да бъдем подготвени за евентуалния пик на епидемията. Подготвени сме юридически и сме наясно с нужната документация и отговорност към вас, за да не изпадаме в сегашната ситуация. Уверявам Ви, ще работим заедно!“, каза инж. Павлова.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5