Търгове за близо 85 млн. лв. са проведени за продажба на дървесина

Снимка: Infomreja.bg

Платформата беше изградена от „Информационно обслужване“ АД

Общият размер на приходите от проведените електронни търгове за продажба на дървесина достигна 84.148 млн. лв.  Платформата беше изградена от „Информационно обслужване“ АД и пусната в експлоатация през април 2016 г. С нея работят 3 от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие(СИДП). Те са реализирали близо 10 млн. лв. повече приходи от увеличението на цената, следствие на използването на платформата. За 5 годишния период са проведени общо  2 292 онлайн наддавания. 

„Платформата за електронна търговия на дървесина постигна пълна прозрачност на процеса при провеждане на търговете и елиминира порочната практика кандидатите да постигнат предварителна договорка помежду си“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. По думите му онлайн базираната система засили значително конкуренцията, като позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват в дадено наддаване. 

Системата за електронна продажба изцяло дигитализира процеса по продажба на дървесина, като за участие в търговете е необходим единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП). Участниците могат да наддават в електронния търг от всяка една точка на земята и по всяко време, което улеснява значително процеса, спестява им време и средства, а документацията е изцяло в електронен формат.

Ефективността на платформата за електронна продажба на дървесина се доказва и от постигнатите резултати при наддаванията. Най-високото увеличение на цената по време на онлайн търг е с 322 180 лв. над първоначалната определена цена, а най-високият процент на увеличение е близо 99% спрямо началната цена на дървесината. Често се провеждат търгове, при които стъпките за наддаване са над 100, като най-оспорваният търг е бил със 135 стъпки на наддаване. 

Електронната платформата улесни значително процеса по регистрация на участниците в електронни търгове, както и работата на комисиите по тръжните процедури. Онлайн търгове са с явно наддаване и се провеждат в реално време през уеб браузър. С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантират достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Тя подпомага и предпазва както тръжните комисии, така и лицата, решили да участват в наддаването. Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена, с което значително се намаляват обжалванията на процедурите и се гарантира честността на проведения търг.

За максимално улеснение на регистрираните участници в електронни търгове, платформата предлага и автоматични уведомления чрез електронна поща за нови търгове, при промяна на статус или напомняне преди започване на електронния търг.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6