ЦЛТРДБ и парк "Рила" организират конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

Снимка: Община Благоевград

Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград съвместно с Дирекция „Национален парк „Рила“, Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, организират Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“.

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страната. Направленията, в които участниците могат да се съствзават, са разделени в няколко категории. В категория рисунка учениците са разделени на две групи, едната група е за деца от І – ІV клас, втората група е за школници V до XII клас. Втората категория, която организаторите са определили е за любителите на литературното творчество. Тук учениците също са разпределени в две групи. Едната е на тема разказ,  а съревноваващите се трябва да са  V - VІІ клас. Другата категория е есе – за ученици от VIIІ до ХІІ клас. И последната форма за участие в конкурса е изключително атрактивна и вдъхновяваща, категория фотография . В нея участие могат да вземат всички желаещи от I до XII клас.

Крайният срок за изпращане на творбите е 10.11.2017 г. (петък) на адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” № 1 /Младежки дом/, п.к. 152, ЦПЛР-Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Организаторите са подготвили и множество награди. За всяка категория от конкурса  „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда (диплом и предметна награда), като са предвидени и поощрителни награди.

На 24 ноември (петък) в Благоевград ще се състои награждаването на победителите,  а същевременно с него ще бъде открита изложба с рисунки и фотографии участвали в конкурса.

Конкурсът, който бе с регионален статут, се провежда за девета поредна година. Предвид големия интерес на деца, ръководители и родители по темата „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“. организаторите от Дирекция „Национален парк Рила“ и Община Благоевград, в партньорство  с други организации и институции го реорганизираха в Национален и под този статут се провежда за трета година. 

Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Той трябва да засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии и да съдейства за формирането на активно гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка, както и да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.

Допълнителна информация за конкурса участниците могат да получат и на посочените сайтове:

http://rilanationalpark.bg/assets/userfiles/novini/STATUT_NP_RILA_2017%20(002).pdf

http://rilanationalpark.bg/bg/pages/read/t:%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/c:%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/s:%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as