Център за настаняване от семеен тип откриват в Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg

Закриване на преходно жилище в град Гоце Делчев и откриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания като компенсирана промяна, бе първата точка от дневния ред на вчерашното заседание на Общинския съвет в Гоце Делчев.

Доклад по нея направи Маргарита Енчева – началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ в община Гоце Делчев.

„Услуга „Преходно жилище“ функционира от месец октомври 2013 година. В момента тя работи с капацитет 8 деца на възраст от 16 до 18 години, идващи от Дома за деца, лишени от родителска грижа.

Домът беше закрит през януари 2019 година и с това отпада необходимостта от преходно жилище в Гоце Делчев. То остана да съществува като услуга до края на тази година,  с цел да не се наруши учебният процес на потребителите.

Община Гоце Делчев разполага с база, капацитет, специалисти и персонал да открие нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, каза Маргарита Енчева.

След доклада Общинският съвет даде съгласие за закриване на преходното жилище, считано от 1-ви юли тази година на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 А, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с чл. 36 В  от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Местните съветници одобриха разкриването на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, който ще бъда открит на 01.08.2019 г. в същата сграда. Капацитетът на Центъра ще бъде 15 места, а персоналът – 12 щата.

Общинският съвет възложи на кмета на общината, Владимир Москов, да извърши всички последващи действия.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za