Броят бюлетините в Огняново наново

Снимка: Infomreja.bg

Тръгна делото за кметския вот в Дъбница

Административен съд – Благоевград, даде ход на делото по оспорения избор на кмет на кметство Дъбница, община Гърмен

Основанието за оспорване на избора е неправилно отчитане на действителните и недействителни гласове за кмет на кметство село Дъбница и твърдение за гласували на балотажа на избиратели със спорно право на гласуване в населеното място.

Делото е образувано по жалба на Мустафа Мейзин против решение №175 от 04.11.2019г. на ОИК - Гърмен, с което е обявен за избран за кмет на кметство село Дъбница на втори тур Синем Бекирова.

След като изслуша страните по делото, съдът откри производство по оспорване истинността на протоколите на СИК № 11 и СИК № 12 в село Дъбница, както и на протокола на ОИК Гърмен по решението за избор на кмет на кметство Дъбница. По посочените от жалбоподателя доводи за гласували на балотажа на избиратели със спорно право на гласуване за кмет на населеното място, съдът изиска избирателните списъци в двете секции и справка от Общинска администрация Гърмен за вписаните в избирателните списъци гласоподаватели по настоящ адрес.

Съдът допусна проверка на изборните книжа и преброяване на бюлетините от избора на кмет на кметство Огняново, община Гърмен.

Основанието за оспорване на избора е нарушение по текст от Изборния кодекс относно начина на преброяване на бюлетините.

Административен съд – Благоевград, даде ход на делото, образувано по жалба на Иван Ижбехов, кандидат за кмет на село Огняново срещу №176 от 04.11.2019 г. на ОИК - Гърмен, с което е обявен за избран за кмет на кметство село Огняново на втори тур Димитрия Гюрова.

След като изслуша страните по делото, съдът откри производство по оспорване истинността на протоколите на СИК №15 в село Огняново, както и на протокола на ОИК - Гърмен, по решението за избор на кмет на кметство Огняново. Съдът допусна проверка и преброяване на действителните и недействителните бюлетини, подадени в двете секции в село Огняново. Преброяването бе допуснато след като в залата бе разпитан свидетел, който даде показания за начина, по който е извършено преброяването на бюлетините на произведените избори на 3.ноември 2019 година.

Следващото заседание по делото е насрочено за 26.11.2019 г. от 14.30 часа, за която дата съдът задължи ОИК - Гърмен да осигури чувалите с бюлетините и изборни книжа от балотажа в село Огняново.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.