Благоевградските съветници обсъдиха плана за новия спешен център

Снимка: Infomreja.bg

На днешната сесия на ОбС-Благоевград, съветниците одобриха и две предложения по искане на Министерство на здравеопазването по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Първото предложение касае безвъзмездно учредяване право на строеж за реализацията на инвестиционен проект съвместно с Министерство на здравеопазването свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешна медицинска помощ на територията на Благоевград. В изпълнение на дейностите ще бъде изградено ново Спешно приемно отделение на МБАЛ- Благоевград, както и ще бъде осигурено цялостно оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба в страната.

Второто предложение се отнася до учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински имот за реализацията на инвестиционен проект по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца”, свързан с услугата „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи”, за изграждане на самостоятелна едноетажна сграда с прилежащо дворно място за обособяване на детска площадка с пряк достъп до сградата.

Сашка Андонова, представител на граждански комитет направи изказване отнасящо се до лошото състояние на ВиК мрежата на улици „Мелник“ и „Стара планина“. Кметът, д-р Камбитов, потвърди, че улици „Мелник“  е  включена в Инвестиционната програма на ВиК оператора- ВиК ЕООД Благоевград. За подмяна на канализацията  на  улица „Стара планина“ са предвидени средства от общинския бюджет.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6