Благоевградските съветници гласуват годишния отчет за изпълнение на бюджета

Снимка: Община Благоевград, архив

Предстоящото редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград ще започне с разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2017 година.

Местните парламентаристи ще се произнесат и по внесеното предложение относно поемане на краткосрочен дълг в полза на местната общност от Община Благоевград за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Става въпрос за взимане на кредит за 1 година, с който да бъдат покрити междинните разходите по започнати проекти по оперативни програми до получаване на средствата от крайните плащания.

Съветниците ще постановят решение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на Община Благоевград. Предложението е за допълване на разпоредбата на чл. 19а, ал. 17, т. 1, като добавя нова подточка с текст „Паркинг на ул. „Свобода Бъчварова“ № 4, между О.Т. 128, О.Т. 129 и О.Т. 131, състоящ се от 7 броя паркоместа“.

Очаква се да бъде одобрено предложението за предоставяне права на кмета Атанас Камбитов да издаде нов запис на заповед за авансово плащане за изпълнението на проект с наименование: „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на ОП "Региони в растеж".

На петъчното заседание ще се разгледа и подновяване срока на договора за възлагане на управлението на общинското дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Благоевград” ЕООД и сключване на договор за възлагане управлението на „Благоевград фест” ЕООД.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент. Предложеният дневен ред беше одобрен днес и от Председателския съвет към ОбС – Благоевград, в състав: Радослав Тасков, Злата Ризова и Илиан Георгиев.

Редовното заседание на Общински съвет - Благоевград, ще се проведе на 29. юни 2018 г. /петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри септември”.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as
loading...