Разчистват битовия отпадък от депото при Изгрев

Снимки: Община Благоевград

Общината е извършила незабавна проверка на терен след сигнал на ИНФОМРЕЖА

Въпросите на ИНФОМРЕЖА към Община Благоевград по темата с депото за строителни отпадъци край село Изгрев, получиха отговор 24 часа след отправяне на запитването. 

Общината е извършила незабавна проверка на терен като официалния отговор до медията ни е с прикрепен снимков материал.

  • След като Общината е получила и изпълнила предписание на РИОСВ-Благоевград, защо ситуацията с Депото за инертни (строителни) отпадъци в землището на селата Изгрев и Марулево продължава да не се променя и проблемите със тоталното замърсяване на реката и околностите край депото са факт?

Към настоящия момент на територията на община Благоевград единственият начин за обезвреждане на строителни отпадъци е тяхното депониране на депото в с. Изгрев. Преустановяването на неговата експлоатация, преди да бъде изградена площадка, на която да се извършва законосъобразно третиране на строителни отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване, би довело до неконтролируемото образуване на нерегламентирани сметища от произволното изхвърляне на тези отпадъци на територията на общината.

  • Какъв контрол упражнява Общината върху общинското предприятие „Биострой“ ЕООД по отношение на задълженията за стопанисване на депото?

Експерти от Община Благоевград извършват ежеседмични проверки на депото в село Изгрев и респективно на неговия оператор – общинска фирма „Биострой“ ЕООД. При констатиране на нарушения на фирмата се дават предписания за тяхното отстраняване. 

  • Ще извърши ли Общината и настоящето ръководство нова проверка, която да установи видимото наличие на отпадъци в речното корито на Айдаровска река и околностите на депото?

Община Благоевград вече извърши проверка. На оператора на депото е дадено предписание в срок до 18.03.2020 г. замърсените терени в околностите на депото, които не са частна собственост, да бъдат почистени и да бъде засилен визуалния контрол на входа на депото с цел недопускане на депонирането на смесен битов отпадък.

  • Какви мерки би предприела Общината за прекратяване на порочната практика за превръщане на тази територия в огромно битово сметище?

Към настоящия момент Община Благоевград  е предприела действия за осигуряване на средства за изграждане на площадка, на която да се извършва законосъобразно третиране на строителни отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване. С цел недопускане на разпиляването на депонирания отпадък и с цел ограничаването на достъпа на недобросъвестни граждани до тялото на депото, през 2019 г. е подновена оградата на депото и са монтирани камери за видеонаблюдение.

Припомняме, че казусът с депото възникна след множество сигнали, подадени към ИНФОМРЕЖА в периода между 2018 и 2019 г.

Река Айдаровска понесе боклуци по коритото си още първите пролетни дни и с първите дъждове, които 72 часа се изливаха непрестанно над областта.

ИНФОМРЕЖА направи запитване до РИОСВ-Благоевград, именно с какъв статут е депото, а отговорът от 22.08.2019 г. е следният:

Депото за инертни (строителни) отпадъци в землището на селата Изгрев и Марулево, община Благоевград се експлоатира от община Благоевград, чрез „Биострой“ ЕООД. Територията е с начин на трайно ползване - сметище.

Проверка на място от наш екип в края на 2019 показва, че от стари дивани до печки, дюшеци и всякакъв вид други боклуци могат да се намерят на границата между двете села.

След консултация с кметските наместници на двете села Изгрев и Марулево бе даден един и същ отговор: „Подавали сме сигнали, но нищо“.

От РИОСВ-Благоевград, също е извършена проверка миналата година след сигнал, подаден от медията ни, която констатира, че:

Територията на депото е ограничена от ограда телен тип, осигурен е фургон, на депото не е наличен кантар, а количествата, постъпващи отпадъци се определят по вместимостта на транспортните средства.

Нашата проверка през 2019 пък показва, че телената ограда е почти разрушена, а не само неналичието на кантар, но и на постоянна охрана позволява загробването на тонове отпадъци и замърсяването на реката и не само.

При проверка на Община Благоевград, през месец май 2019 г., е установено замърсяване по пътя към депото и наличие на отпадъци извън неговата територия. На кмета на община Благоевград е дадено предписание за почистване на замърсените участъци. Предписанието е изпълнено в срок, за което РИОСВ – Благоевград, е уведомена писмено.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, отговорността по закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, е на кмета на общината. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn