Асоциацията на работодателите в България (АОБР), която обединява четирите най-големи работодателски бизнес организации иска оставката на енергийния министър Теменужка Петкова, заради внесения в Народното събрание Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който се уреждат условията и реда за възстановяване на суми на крайните потребители от "Булгаргаз" ЕАД.

Промените в закона се мотивират с постигнатата договореност "Газпром" да върне надвзети суми за природен газ от миналата година август месец до март месец.

Според АОБР обаче намерението с поправките е да се отклонят в неизвестна посока 45 млн. лева от индустрията на България в момент, когато икономиката е поставена на колене заради извънредното положение в България и редица страни от ЕС и останалия свят. АОБР заявяват, че това е казано и в прав текст днес от министъра на енергетиката Теменужка Петкова в Народното събрание - че средствата няма да им бъдат възстановени с изричен текст в Закона за 1-во тримесечие на 2020 година.

"Това не са пари от бюджета! Това са пари, които индустрията е платила за по-скъп природен газ на Булгаргаз, респективно на "Газпром". "Газпром" е върнал тези пари за надплатени сметки на Булгаргаз и следователно те трябва да ни се възстановят за периода 5 август 2019 - 31 март 2020 година", са категорични четирите работодателски организации.

Те настояват министър Петкова да си подаде оставката и се аргументират защо:

  • Опит за отклоняване на огромен паричен ресурс, който следва да бъде възстановен на предприятията!
  • Поставяне на индустрията в кризисна ситуация от 1 януари 2020 г. да има договори с "Булгаргаз" с неотменяеми количества с клауза "взимаш или плащаш", но по "свободно" договорена цена.
  • -Проява на изключителна некомпетентност и в известна степен на арогантност и незачитене на интересите на бизнеса в период на криза!

Индустрията в България категорично настоява промишлените клиенти на "Булгаргаз" ЕАД по двустранни договори да бъдат включени и в обхвата на клиентите, на които ще бъдат възстановени средства, и за периода 1 януари 2020 г - 31 март 2020 г., а не само за периода 5 август 2019 г. - 31 декември 2019 г. Именно през първо тримесечие следва да ни се възстановят 45 млн. лева.

От АОБР напомнят, че са заявили количествата газ за 2020 година още през месец септември 2019 година, като никой от индустриалците не е знаел тогава за промяната в договора между "Булгаргаз" и "Газпром", както и че Законът за енергетиката ще бъде променян. По договорите ни с "Булгаргаз" ЕАД има клауза "взимай или плащай", която обаче не е променена с отпадането на индустрията от лицата, купуващи по регулирани цени. Към настоящия момент цените на природния газ, при които "Булгаргаз" ЕАД продава на своите клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, са реално едностранно и не на преговорна основа наложени от страна на доставчика, при подписване на настоящите договори.

Легалните мерки, насочени към либерализирането на пазара на природен газ в България, е недопустимо да предпоставят и да "узаконят" държавната помощ и толерирането от държавата на злоупотребата с господстващо положение от страна на държавното дружество "Булгаргаз" ЕАД.

Днес по време на обсъждането в Народното събрание на промени работодателите не са видели никаква загриженост на практика от страна на държавните институции към българския бизнес, а точно обратното.

От АОБР настояват за действие в правилната посока, а именно за преглед на неравноправните договори на "Булгаргаз" с клиентите, на неравноправните клаузи в тях, както и "Булгаргаз" да престане да настоява за плащане на санкции на заявени количества, които обаче са невзети заради спирането на огромен брой предприятия.

"В случая, би било добре загрижеността за българската икономика, в условията на извънредно положение, да се изрази в споделяне на поне половината от загубите на всички спрели дейността си фирми, или да се даде някаква отсрочка, а не държавата да облагодетелства една монополна структура за сметка на всички фирми и граждани потребители", пишат от АОБР. /News.bg/