Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Банско - с двойно увеличен капацитет

Снимки: Община Банско

Министерството на труда и социалната политика одобри искането на Община Банско за увеличаване капацитета на социалните услуги, предоставяни в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Банско от 15 на 30 души.

Услугите включват консултации, терапия, различни видове обучение и рехабилитация, предоставяни от работещите там логопед, психолог, трудотерапевти, рехабилитатор и социален работник.

„Защо е важно обществеността да е информирана за дейността на Центъра?”, коментира увеличението на капацитета кметът Георги Икономов. „Това е социална услуга на територията на община Банско, която предоставя достъп на всички граждани, независимо дали са деца или възрастни, независимо дали са с трайно увреждане, или не, до услугите на логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник", заяви градоначалникът.

Той подчерта, че работещите в Центъра професионалисти предоставят своите умения не само на хората в неравностойно положение и на тези с увреждания, макар че те имат най-голяма нужда от специализирана подкрепа.

"Всеки друг гражданин също може да се възползва от тези услуги – независимо дали става въпрос за дефект в говора при децата, за необходимостта от психологическа консултация или извършването на рехабилитация. За децата до 18-годишна възраст, както и за социално слабите лица, услугите за напълно безплатни”, допълни Икономов.

Екипът на Центъра има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на хора от рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Специалистите работят с убеждението, че всеки човек е в правото си да живее живота си пълноценно, достойно и независимо, помагайки на обитателите да открият своите запазени ресурси.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf