Темата за ремонта на площада в Благоевград "взриви" съветниците

Снимка: Infomreja.bg

На днешната редовна сесия на Общинския съвет в Благоевград, очаквано, последната точка от дневния ред предизвика най-много дебати.

Касае се за предложение от общинските съветници от групата на БСП за създаване на временна комисия за обследване и контрол върху изпълнението на реконструкцията на площадното, подплощадното пространство и фонтаните. Това се налага заради големия обществен интерес от страна на гражданите за това как ще изглежда площад „Георги Измирлиев“ - една от емблемите на града ни.

В хода на разискванията стана ясно, че създаването на такава временна комисия е нецелесъобразно, защото дейността ѝ би припокрила функциите на отдавна съществуваща постоянна комисия към общински съвет, а именно Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг  на обществените и възлагателните поръчки, както и част от функциите на Комисия по устройство на територията.

От компетенциите на тези две комисии е, във всеки един момент, да могат да упражнят проверка и да изискат информация относно изпълнението на всеки проект по оперативни програми, на които Община Благоевград е бенефициент.

Според други изразени становища, създаването на подобна комисия се налага, само ако има данни за конкретни нарушения, в противен случай се дава погрешен сигнал и възможност за неправилна интерпретация.

Председателят на Общинския съвет - Радослав Тасков, подчерта важността на проекта за облика на града ни, но по негово мнение създаването на комисия за обследване на хипотетични нередности е безпредметно, предвид съществуването на управленски орган по ОП „Региони в растеж“, който осъществява строг контрол на всеки етап от реализиране на проекта.

Към това се прибавя и фактът, че след всички минали процедури по избор на изпълнител, проектиране и т.н., няма никакви забележки от страна на компетентните органи като Комисията за защита на конкуренцията и др.

В отговор на запитвания от съветници, кметът Камбитов поясни, че проектът за реконструкция е съобразен максимално с художествено-архитектурния облик на площада и подплощадното пространство създаден от арх. Ал.Баров. Материалите, които се демонтират и са годни за употреба се предават на общинска фирма „Биострой“, с идеята да бъдат повторно използвани при последващи ремонти на други места в ЦГЧ.

Ще се направи и двойно укрепване на настилката за имащите право да преминават МПС, както и хидроизолация, която да предотврати възможността за течове в помещенията в подплощадното пространство.

В крайна сметка, след проведеното гласуване и повторно гласуване по искане на ПП „ Партия на зелените“, предложението за създаване на временна комисия бе отхвърлено с 12 гласа „За“, 14 - „Против“ и 4 - „Въздържал се“.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d