Със 110 лица са намалели за един месец регистрираните безработни в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

В края на месец май 2018 година, броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда” – Кюстендил  е 2574 души, равнище на безработица /9.7 %/.

В сравнение с април, безработните са намалели със 110 лица /4.1 %/, а равнището на безработица се е намалило с 0.4 пункта

За Община Кюстендил безработните лица са 2469 лица и равнище на безработица -   9.6 %, за Община Невестино –    84 лица и равнище на безработица - 13.6 % и за Община Трекляно – 21 лица и равнище на безработица –11.7 %.

Структурата на регистрираните  безработни лица по професионален признак е следната - работническа професия 499 лица /19.4 %/ от общо регистрираните; специалисти  584 лица /22.7 %/; без специалност и професия 1491 лица /57.9 %/ от общо регистрираните.

Структурата на регистрираните  безработни лица по образование е следната- с висше образование 213 лица /8.3 %/; със средно образование са регистрирани 191 /7.4 %/; със средно специално и професионално образование 849  /33.0 %/; с основно образование са регистрирани  416 лица /16.2 %/;с начално образование са регистрирани 905 лица /35.1 %/.

Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м. май - 1407 са жени /54.7 %/, 234 са лицата с намалена трудоспособност /9.1 %/, 400 са младежите до 29 години /15.5 %/, 855 са лицата над 50-годишна възраст /33.2 %/ и 1109 са регистрираните продължително безработни лица /43.1%/ от общо регистрираните.

Входящият поток през май обхваща  212 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 322 лица.

През отчетният месец на територията на Д “БТ”  Кюстендил са заявени  400 работни места - на първичен трудов пазар 309 работни места и за субсидирана заетост – 91 работни места.

Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите търговия, преработващата промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и административни дейности.

На територията на района, обслужван от Д “Бюро по труда” - Кюстендил, през м.май са постъпили на работа 222 безработни лица, от тях:  205 /92.3%/ са започнали работа  на първичен трудов пазар, по програми за обучение и  заетост – 17 лица.

През месец май 2018 година в Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил, продължи реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf
loading...