Таксата за битови отпадъци в община Гоце Делчев се увеличава

Снимка: Infomreja.bg

13 съветници гласуваха против предложената план-сметка

На сесията от 19-и декември пред Общински съвет – Гоце Делчев, беше представена план-сметка за необходимите разходи за такса битови отпадъци през 2020 година, които ще бъдат увеличени в сравнение с настоящата година.

На първо място сред причините за увеличението бяха посочени повишените отчисления съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците на тон битов отпадък, които за 2020 година ще са 69 лева. В сравнение с 2019 година завишаването е 12 лева на тон.

Разходите за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации се увеличават на 99 960 лева в сравнение с 2019 година. При така заложената план-сметка цялото увеличение за 2020 година е в размер на 195 810 лв.

Такса „Битови отпадъци“ на бюджетните организации ще се увеличи от 3 на 4 промила, а на училищата и детските градини - от 2 на 3 промила, което в абсолютна сума е около 28 500 лв.

Запазва се промилът на юридическите лица, на едноличните търговци, на физическите лица с търговски обекти. Няма изменение и за фондация „Символ на любовта“.

За 2020 година се предвиждат промени в Наредба №1 по отношение на завишаване глобите за нерегламентирани сметища и в посока на по-голяма отговорност от кметовете на населените места.

Промилите за физическите лица са: в град Гоце Делчев – 3,95, в село Мосомище – 11,51, Делчево – 16,63, Добротино – 57,65, Попови ливади – 16,29, Борово – 8,38, Баничан – 12,05, Господинци – 41,7, Буково – 14,34, Лъжница – 18,26, Корница – 17,57 и Брезница – 13,45.

Промилите на такса „Битови отпадъци“ върху данъчната оценка на нежилищните недвижими имоти, собственост на физически лица, които се използват за стопанска дейност, са 6,5.

Групата съветници от ПП „ГЕРБ“ постави въпроса, как община Гоце Делчев ще изплати своите нараснали задължения към РИОСВ – Благоевград. В отговора си кметът Владимир Москов изтъкна, че има забавяне, но ангажиментът на общината ще бъде изпълнен до края на тази година.

На заседанието не беше прието предложението на общинския съветник Андрей Радонов промилът за физическите лица в Гоце Делчев да бъде 3,5. Отхвърлено беше и предложението на групата от ДПС, според която промилите в населените места от така наречения втори договор трябва да бъдат запазени.

Предложената от Общинската администрация план-сметка беше приета с 15 гласа „за“ и 13 „против“.

 

Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Бивш Кмет18:05 - 23.12.2019
Hапуснах защото не остана кой да гласува за мен всички избягаха навън,пътищата които строях с помоща на Доган са пусти - няма кой да пътува по тях.Заминавам и аз няма на кой да съм кмет.
Риосв01:15 - 21.12.2019
От къде бе Кмете ще дойдат 2700000 лв
Код за сигурност, въведете кода 3ax